zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-30

Nazwa: ogłoszenie o wyniku postępowania

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/12/09

                                                                                                                                     Łódź, dnia 30 listopada 2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montażem dla administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi ul. Zachodnia 55a została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

 

Oferta nr 2

„BIUROMAX"

ul. Piłsudskiego 52

90-330 Łódź

za cenę 18 594,02 zł z vat - 100 pkt

 

 

Ofertę złożyła również firma:

 

Oferta nr 1

„AWAMAX" Joanna Filipczak

ul. Boya Żeleńskiego 5/11

91-747 Łódź

za cenę 21 520,80 zł z vat - 86,4 pkt

Załączniki:

::
::
::
::
::