zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-06-17

Nazwa: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania MZŻ/T/262/4/10

Treść:

Numer sprawy : MZZ/T/262/4/10

                                                                                         Łódź, dnia 17 czerwca  2010


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA


                Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę pomieszczeń kuchni wraz z dostawą urządzeń gastronomicznych w budynku  żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku 
z art. 94 ust. 3 - wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, a cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  brutto  72 066,46 zł.


Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 2

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana"

ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź

Cena  z vat -  77 471,42

 

Załączniki:

::
::
::
::
::