zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-02-09

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/1/11

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/1/11

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym  o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi, podzielonym na dwie części została wybrana oferta złożona przez:

Część 1 na sukcesywną dostawę jaj kurzych i przepiórczych świeżych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

  „BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 52 842,38 zł  - 100 pkt.

Część 2 na sukcesywną dostawę miodu naturalnego do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 4 991,62 zł  - 100 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 17.02.2011 r.

Załączniki:

::
::
::
::
::