zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-07-07

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/4A/11

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/4A/11

UZP NR  177489-2011 z dnia 29-06-2011

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu  nieograniczonym  o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  została wybrana oferta złożona przez:

„BRACIA LEDZION"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion

ul. Podchorążych 25/27

94-234 Łódź

za cenę z VAT 265 365,32 zł  - 100 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 15.07.2011 r.

 

 

 

Załączniki:

::
::
::
::
::