zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-01-23

Nazwa: Ogłoszenie o zawarciu umowy MZZ/T/262/1/09

Treść:

Łódź, dnia 23 stycznia 2009

Numer sprawy: MZŻ/T/262/1/09


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 12 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 została zawarta umowa z:

J. Batorski, R. Bojanowski
 i wspólnicy Sp. jawna
Józefin 40
 97-225 Ujazd
za cenę z VAT: 26 352,00 zł

Załączniki:

::
::
::
::
::