zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-20

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/15A/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/15A/09

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony na dostawę  pieczywa  dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  został unieważniony na podstawie  Art.93 ustęp 1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty.

Załączniki:

::
::
::
::
::