Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla 28 obiektów MZŻ w Łodzi MZŻ.AT.262.12.2020

Sukcesywna dostawa mięsa zwierząt rzeźnych, mięsa i elementów drobiu i królików oraz przetworów mięsnych - wędlin do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ.Ż.WR.262.1.2020

Dostawa maseczek jednorazowych do ochrony osobistej MZŻ.AT.262.11.2020

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy MZŻ.AT.262.10.2020

Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 24 obiektów na terenie Łodzi w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. - MZŻ.AT.262.6.2020

Dostawa środków do ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji w podziale na części MZŻ.AT.262.8.2020

Dostawa wyposażenia dla 32 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.AT.262.9.2020

Prace remontowe w budynkach żłobków w podziale na części. Znak sprawy MZŻ.AT.262.7.2020

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy. Znak sprawy MZŻ.AT.262.17.2019

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.262.5.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.262.4.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.262.3.2020

Dostosowanie budynku Żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4 do obowiązujących przepisów p.poż. Znak sprawy MZŻ.AT.262.5.2020

Dostosowanie budynków żłobków do obowiązujących przepisów p.poż w podziale na części. Znak sprawy MZŻ.AT.262.4.2020

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Znak sprawy MZŻ.Ż.262.2.2020

DOSTAWA DO ŻŁOBKA NR 8 MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W ŁODZI DO 15 TYSIĘCY LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO MZŻ.AT.263.51.2020

Świadczenie usług medycznych w 2021 roku MZŻ.B.263.3.2020

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.AT.263.43.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA WODY ŹRÓDLANEJ DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.263.8.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA RYB MROŻONYCH ORAZ PRZETWORÓW RYBNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.263.7.2020

Świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.AT.263.39.2020

Uporządkowanie terenu wokół żłobka nr 16 przy ul.Zachodniej 55a. MZZ.AT.263.38.2020

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LODZI ZNAK SPRAWY MZŻ.AT.263.36.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA MIODU NATURALNEGO DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.263.6.2020

DOSTAWA DO ŻŁOBKA NR 8 MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W ŁODZI DO 15 TYSIĘCY LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO MZŻ.AT.263.34.2020

Dostawa do administracji MZŻ w Łodzi nowego pakietu Microsoft OfficeStd 2019 SNGL OLP Acdmc Kod Producenta: 021-10597 Pakiet aplikacji biurowych w wersji Standard. – 60 szt. Microsoft OEM Windows 10 Pro PL x64 DVD Kod Producenta FQC-08918

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla 440 pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Znak sprawy MZŻ.B.263.2.2020

Dostawa do administracji MZŻ w Łodzi nowego pakietu Microsoft Office Acdmc 2019 PL , nowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Pro 10 Acdmc Znak sprawy MZŻ.I.263.10.2020

Jednorazowa dostawa naturalnej wody mineralnej do 32 żłobków i Administracji MZŻ. Znak sprawy MZŻ.Ż.263.5.2020

Sukcesywna dostawa wody źródlanej do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Znak sprawy MZŻ.Ż.263.4.2020


Metryka strony i historia zmian