SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.15.2021.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.14.2021.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.11.2021.Ż unieważniony

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.13.2021.Ż

Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 24 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. - MZŻ.262.12.2021.T

Remont tarasu w żłobku nr 7 przy ul. Szpitalnej 11 w Łodzi - MZŻ.262.9.2021.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.8.2021.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.6.2021.Ż

Roboty budowlane w żłobkach nr 18 i 3 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.262.5.2021.T

Dostosowanie budynku żłobka Nr 18 przy al. Har. Zatorowców w Łodzi do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz wyprowadzenie głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku - MZŻ.262.3.2021.T

Sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla 28 obiektów MZŻ w Łodzi MZŻ.AT.262.12.2020

Sukcesywna dostawa mięsa zwierząt rzeźnych, mięsa i elementów drobiu i królików oraz przetworów mięsnych - wędlin do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ.Ż.WR.262.1.2020

Dostawa maseczek jednorazowych do ochrony osobistej MZŻ.AT.262.11.2020

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy MZŻ.AT.262.10.2020

Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 24 obiektów na terenie Łodzi w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. - MZŻ.AT.262.6.2020

Dostawa środków do ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji w podziale na części MZŻ.AT.262.8.2020

Dostawa wyposażenia dla 32 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.AT.262.9.2020

Prace remontowe w budynkach żłobków w podziale na części. Znak sprawy MZŻ.AT.262.7.2020

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy. Znak sprawy MZŻ.AT.262.17.2019

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.262.5.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.262.4.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.262.3.2020

Dostosowanie budynku Żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4 do obowiązujących przepisów p.poż. Znak sprawy MZŻ.AT.262.5.2020

Dostosowanie budynków żłobków do obowiązujących przepisów p.poż w podziale na części. Znak sprawy MZŻ.AT.262.4.2020

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Znak sprawy MZŻ.Ż.262.2.2020


Metryka strony i historia zmian