SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.17.2022.Ż

Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 24 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. - MZŻ.262.16.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.15.2022.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.13.2022.Ż

Poprawa bazy technicznej budynku żłobka nr 19 przy ul. Tatrzańskiej 118 w Łodzi - MZŻ.262.14.2022.T

Roboty budowlane w żłobkach nr 19 i 6 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.262.12.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.11.2022.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.9.2022.Ż

Termomodernizacja budynku żłobka nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi - MZŻ.262.10.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.8.2022.Ż

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.7.2022.T

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.6.2022.T (unieważniony)

Poprawa bazy technicznej żłobków (żł. 7 i 28) - MZŻ.262.4.2022.T

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie 01.02.2022 do 31.03.2022 MZŻ.262.2.2022.T

MŻŻ.262.3.2022.Ż sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.1.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.18.2021.Ż

Dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków dla 28 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E) do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.22.2021.T

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi - MZŻ.262.21.2021.T

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E) do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.17.2021.T

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy - MZŻ.262.19.2021.T

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy - MZŻ.262.16.2021.T

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.15.2021.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.14.2021.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.11.2021.Ż unieważniony

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.13.2021.Ż

Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 24 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. - MZŻ.262.12.2021.T

Remont tarasu w żłobku nr 7 przy ul. Szpitalnej 11 w Łodzi - MZŻ.262.9.2021.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.8.2021.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.6.2021.Ż

Roboty budowlane w żłobkach nr 18 i 3 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.262.5.2021.T

Dostosowanie budynku żłobka Nr 18 przy al. Har. Zatorowców w Łodzi do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz wyprowadzenie głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku - MZŻ.262.3.2021.T

Sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi


Metryka strony i historia zmian