Dostosowanie budynków żłobków do obowiązujących przepisów p.poż w podziale na części. Znak sprawy MZŻ.AT.262.4.2020

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Znak sprawy MZŻ.Ż.262.2.2020


Informację wprowadził(a): Sebastian Markwant (21.05.2020 09:09)

Informację zmodyfikował(a): Sebastian Markwant (21.05.2020 14:41)

Ilość odwiedzin: 30