Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mzz.lodz.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejski Zespół Żłobków w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących mzz.lodz.pl odpowiada: Specjalista do spraw Informatyki.
 • E-mail: informatyk@mzz.lodz.pl
 • Telefon: 42 632 23 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Sienkiewicza 9 - siedziba znajduje się na 1 piętrze, wejście od strony ulicy

 • Żłobek nr 1 w Łodzi

ul. Chrobrego 16 – brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 2 w Łodzi

ul. Wareńczyka 5/17 – brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 3 w Łodzi

ul. Inowrocławska 5a – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 4 w Łodzi

ul. Świetlana 11/15 – obiekt posiada podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 5 w Łodzi

ul. Elsnera 12 – obiekt posiada toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 6 w Łodzi

ul. Szpitalna 11 – brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 7 w Łodzi

ul. Starorudzka 5/7 – brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 8 w Łodzi

ul. Kmicica 5 – Kierownik znajduje się na parterze, podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 9 w Łodzi

ul. Karolewska 70/76 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 10 w Łodzi

ul. Wierzbowa 13 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 11 w Łodzi

ul. Tokarzewskiego 53 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 12 w Łodzi

ul. Rogozińskiego 2 – podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 13 w Łodzi

ul. Pawia 20 – brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 14 w Łodzi

ul. Wapienna 29 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 15 w Łodzi

ul. Zachodnia 55 A – brak barier architektonicznych, dyrekcja na 1 piętrze

 • Żłobek nr 16 w Łodzi
 • Budynek administracji Miejskiego Zespołu Żłobków

ul. Siarczana 11 – brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 17 w Łodzi

Al. Harcerzy Zatorowców 4 - brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 18 w Łodzi

ul. Tatrzańska 118 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 19 w Łodzi

ul. Wioślarska 27 - brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 20 w Łodzi

ul. Marusarzówny 9 - brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 21 w Łodzi

ul. Lelewela 11 – brak barier architektonicznych

 • Żłobek nr 22 w Łodzi

ul. Tatrzańska 27/29 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 23 w Łodzi

ul. Rydzowa 7 – obiekt posiada podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 24 w Łodzi

ul. Odyńca 35 – obiekt posiada podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 25 w Łodzi

ul. Sprinterów 11 – obiekt posiada podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 26 w Łodzi

ul. Franciszkańska 167/171 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 27 w Łodzi

Al. Wyszyńskiego 102 –– obiekt posiada podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 28 w Łodzi

ul. Gogola 9 – obiekt posiada podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 29 w Łodzi

ul. Łąkowa 1 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 30 w Łodzi

ul. Sienkiewicza 108 – obiekt posiada podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Żłobek nr 31 w Łodzi

ul. Jugosłowiańska 6 – Kierownik znajduje się na parterze, żłobek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz łazienkę

 • Żłobek nr 32 w Łodzi

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetow mzz.lodz.pl zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.