Miejski Zespół Żłobków

Aktualności

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Konkurs ofert: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w... więcej

czwartek, 24 sierpnia 2017

Drukowanie

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej w ramach projektu "60+ WOLONTARIAT"

Agnieszka Jagielska / Zespół ds. Seniorów

 • kategoria:
 • Konkursy NGO
 • Seniorzy

Zapoznaj się z protokołem Komisji Konkursowej więcej

środa, 23 sierpnia 2017

 - Grafika przedstawiająca osobę podpisującą dokument

Konkurs! Granty "Aktywny Senior" Dla Osób 60+

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Zachęcamy mieszkańców Łodzi w wieku 60+ oraz organizacje pozarządowe z Łodzi, które statutowo wspierają działania na rzecz seniorów do składania wniosków w konkursie Aktywny Senior. Kwota grantu może... więcej

piątek, 18 sierpnia 2017

 - European Mobility Week

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - Konkurs na organizację wydarzeń

Tomasz Andrzejewki / ZDiT

 • kategoria:
 • Aktualności - Transport i komunikacja
 • Łódź Łączy
 • Konkursy NGO

Ogłaszamy konkurs na organizację wydarzeń w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu więcej

czwartek, 10 sierpnia 2017

"Aktywizacja 60+". Otwarty konkurs na organizację i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczącego przeciwdziałania... więcej

piątek, 4 sierpnia 2017

Konkurs w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Rafał Fijałkowski

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w... więcej

poniedziałek, 27 marca 2017

 - Kobieca ręka wypełniająca formularz

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie... więcej

środa, 22 marca 2017

Otwarty konkurs ofert z zakresu aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji... więcej