Aktualności

środa, 30 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Mobilnego Śniadania Wielkanocnego

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Mobilnego Śniadania Wielkanocnego. więcej

wtorek, 29 marca 2022

Przesunięcie terminu składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert pn. Mikrogranty dla Seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

 • kategoria:
 • Zdrowie
 • NGO
 • Dla seniorów
 • Zdrowie
 • Seniorzy
 • NGO
 • Konkursy NGO

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych informuje, że termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. Mikrogranty dla Seniorów zostaje... więcej

piątek, 25 marca 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji... więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych - Łódź Sportowa

Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w... więcej

piątek, 18 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Rezydencje artystyczne w Łodzi" ogłoszony!

Wydział Kultury

 • kategoria:
 • NGO
 • NGO
 • Konkursy NGO
 • Aktualności kulturalne

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Rezydencje artystyczne w Łodzi”, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i... więcej

czwartek, 10 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w zakresie „Prowadzenia dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz... więcej

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu pn. Mikrogranty dla Seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

 • kategoria:
 • Konkursy NGO
 • NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, wspierającego projekty z zakresu promowania wolontariatu i pomocy... więcej

środa, 9 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego... więcej

piątek, 4 marca 2022

„14. Letnia Akademia Jazzu”, projekt realizowany w 2021 roku przez Fundację Wytwórnia, materiały organizatora

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego rozstrzygnięty

Wydział Kultury

 • kategoria:
 • Konkursy NGO
 • Aktualności kulturalne
 • NGO
 • NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022. więcej

czwartek, 3 marca 2022

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Konkursy NGO
 • Aktualności sportowe

Wydział Sportu przypomina, że do 9 marca 2022 r. do godz. 16 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. więcej

środa, 2 marca 2022

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie... więcej

wtorek, 1 marca 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej

poniedziałek, 28 lutego 2022

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Otwarte konkursy ofert z profilaktyki

Tomasz Lewandowski / Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Aktualności sportowe
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarte konkursy ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji... więcej

piątek, 25 lutego 2022

Konkurs ofert dotyczący pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie „Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania"

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz... więcej

wtorek, 22 lutego 2022

Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi

Rafał Fijałkowski / Biuro Aktywności Miejskiej

 • kategoria:
 • NGO
 • NGO
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie... więcej