Jaki będzie budżet Łodzi na 2020 rok?

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz skarbnik Krzysztof Mączkowski przedstawili na konferencji prasowej główne założenia projektu budżetu na 2020 rok. Dochody miasta planowane są na poziomie 4,930 mld zł, a wydatki – 5,167 mld zł.

- To będzie budżet ambitny, ale trudny, m.in. z powodu tego, że po zmianie przepisów podatkowych miasto traci na wpływach z PIT 140 mln zł, nie otrzymując od rządu żadnej rekompensaty z tego tytułu, a chcemy realizować wszystkie nakreślone wcześniej plany i inwestycje. Za te pieniądze moglibyśmy zrobić wiele potrzebnych dla łodzian rzeczy, na które teraz trzeba będzie zaciągać kredyt – powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

To nie jedyne uszczuplenie wpływów, bo miasto dokłada też sporo pieniędzy do zreformowanej oświaty, a subwencja z budżetu państwa nie pokrywa kosztów tych zmian. Co więcej – jak się okazuje – dla poszczególnych miast stosowane są różne stawki dotacji, np. w Białymstoku czy Rzeszowie ponad 10%, a w Łodzi zaledwie 5,9 %. To skutkuje zwiększonym wydatkami na oświatę, które sięgną w przyszłym roku 1,236 mld zł przy subwencji 709 mln zł od rządu, ale przy udziale 527 mln zł z kasy miejskiej.

Jak podkreślił skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski, mimo trudności udało się wypracować projekt budżetu proinwestycyjnego (w sumie ponad 1 mld złotych), który spełnia jednocześnie wszelkie wymogi formalno-prawne. Nadal miasto posiada nadwyżkę operacyjną w kwocie ponad 300 mln zł, co gwarantuje płynność finansową. Główne wydatki wyznaczają kierunki inwestycyjne na 2020 rok, czyli: transport i łączność, oświata, kultura, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, koszty administracyjne, ochrona środowiska.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

DOCHODY ogółem – 4,930 mld zł (wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego na 2019 rok o 10,5%), w tym:

 1. Dochody bieżące wynoszą 4,441 mld zł, co stanowi 90,1% dochodów ogółem i jest wyższe o 11,3% w stosunku do 2019 r.,
 2. Dochody majątkowe wynoszą 488,66 mln zł i stanowią 9,9% dochodów ogółem i są wyższe o 3,4% w stosunku do 2019 r.

WYDATKI ogółem – 5, 167, mld zł (wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego na 2019 rok o 9,5%), w tym:

 1. Wydatki bieżące wynoszą 4,131 mld zł i stanowią 79,9% wydatków ogółem i są wyższe o 13% w stosunku do 2019 r.,
 2. Wydatki majątkowe wynoszą 1,36 mld zł, stanowią 20,1% wydatków ogółem i są niższe o 2,8% w stosunku do 2019 r.

Wydatki ogółem przeznacza się na :

 1. oświatę i wychowanie - 1,236 mld zł , co stanowi 23,9% wydatków ogółem,
 2. transport i łączność – 866,9 mln zł, co stanowi 16,8% wydatków ogółem,
 3. pomoc społeczna plus rodzina – 1,123 mld zł, co stanowi 21,7% wydatków ogółem,
 4. gospodarka mieszkaniowa – 492,2 mln zł, co stanowi 9,5% wydatków ogółem,
 5. gospodarka komunalna – 363,3 mln zł, co stanowi 7% wydatków ogółem,
 6. administracja - 331,2 mln zł, co stanowi 6,4 % wydatków ogółem,
 7. kultura - 244,5 mln zł, co stanowi 4,7% wydatków ogółem.

Najważniejsze kierunki inwestowania w 2020 roku w zakresie zadań wieloletnich:

 1. inwestycje w zakresie transportu i łączności- budowa i przebudowa linii tramwajowej na ul.Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej (46,6 mln zł), kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego (126,9 mln zł), Budowa drogi podziemnej wraz z płytą runku NCŁ (20 mln zł)
 2. rewitalizacja obszarowa- 376,8 mln zł
 3. inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury (16,7 mln zł), poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (9,9 mln zł), rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Technik (7,9mln zł), rewitalizacja Księżego Młyna ( 25,7 mln zł)
 4. inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej- gospodarka ściekowa faza III (24,8 mln zł), odwodnienie miasta Łodzi (9,8 mln zł),
 5. wykorzystanie obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskie (20 mln zł),
 6. racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych (26,5 mln zł),
 7. zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie (18,6 mln zł),
 8. wniesienie wkładu pieniężnego do spółek (67,6 mln zł).

Deficyt  zaplanowano na poziomie 237,3 mln zł co stanowi 4,8% dochodów ogółem . Deficyt będzie sfinansowany emisją obligacji komunalnych (51,2 mln zł), długoterminowym kredytem na rynku zagranicznym (100 mln zł) oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (86,1mln zł).

Nadwyżka operacyjna – 310,3 mln zł, co stanowi 7% dochodów bieżących, spadek o 7,1% w stosunku do budżetu na 2019 r.

Przychody- 442,1 mln zł tj. emisja obligacji komunalnych (256 mln zł), kredyt zagraniczny (100,0 mln zł), nadwyżka z lat ubiegłych (86,1mln zł).

Rozchody – 204,8 mln zł tj. wykup papierów wartościowych (50 mln zł), spłata krajowych kredytów i pożyczek (94,4 mln zł), spłata kredytów zagranicznych (60,4 mln zł).

 

 

Polecane aktualności

Łódź rewitalizacja. Sienkiewicza 56 - była ruina, jest pięknie odnowiona fasada

Małgorzata Loeffler / ZIM

Łódź rewitalizacja. Była ruina, jest pięknie odnowiona fasada. Prezentujemy wyremontowaną elewację... więcej

II tura wyborów prezydenckich. Wyjeżdżasz z Łodzi – odbierz zaświadczenie o prawie do głosowania

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

W najbliższą niedzielę - 12 lipca - odbędzie się II tura wyborów prezydenta RP. Łodzianie, którzy... więcej

Sportowcy polecają łódzką wodę

Tomasz Lewandowski / Wydział Sportu

Wapń, magnez, sód, fluorki – to wartościowe minerały, które dostępne są na wyciągnięcie ręki.... więcej

W kamienicy przy ulicy Wschodniej 20 trwają roboty rozbiórkowe - fot. Sebastian Glapiński

Łódź rewitalizuje na ulicy Wschodniej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Wystartowały prace w kolejnej już kamienicy, w której powstaną mieszkania komunalne i placówka... więcej

Na Lipowej bez lipy - pojawią się lipy

Tomasz Andrzejewski / ZIM

Rozpoczęła się przebudowa ul. Lipowej od Zielonej do Więckowskiego. To kolejna ulica na Polesiu,... więcej