Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi - fot. CC0 license
Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi , fot. CC0 license

Okres realizacji projektu: 1.11.2019 r. do 31.08.2021 r.

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkanek Łodzi w wieku 30 lat i więcej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe działania wspierające uczestniczki projektu. Finalnym efektem będzie wykonywanie zawodu / praca w charakterze opiekunki medycznej.

Grupa docelowa: W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 kobiet z Miasta Łodzi, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. m.in.:

 • kobiety po 50. roku życia,
 • kobiety długotrwale bezrobotne,
 • kobiety o niskich kwalifikacjach.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie psychologa na etapie rekrutacji – celem przeprowadzenia pogłębionych rozmów z kandydatkami do projektu i wyłonienia uczestniczek posiadających predyspozycje do pracy jako opiekunki medycznej.
 • doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • kurs zawodowy na opiekuna medycznego zakończony egzaminem państwowym
 • praktyki zawodowe w Łódzkich Domach Pomocy Społecznej,
 • subsydiowane zatrudnienie w Łódzkich Domach Pomocy Społecznej,
 • zatrudnienie u pracodawców na stanowisku opiekunki medycznej – umowa
  o pracę.

Wartość projektu 888 448,25 zł, w tym kwota dofinansowania 799 603,42 zł

Polecane aktualności

Better Collective Poland otwiera biuro w Łodzi - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Better Collective Poland otwiera biuro w Łodzi

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Better Collective Poland, to część duńskiej marki BC, działającej w obszarze marketingu. Polska jest... więcej

Na Widzewie Kino Przytulne. Przenosi się do wyremontowanego Domu Kultury "502"

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ratujemy Kino Przytulne, które zostało wyrzucone z ŁDK. Z zupełnie nową ofertą przeniesie się do... więcej

Kolej Dużych Prędkości przetnie Złotno? Dlaczego rząd rezygnuje z tzw. południowego wariantu KDP?

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Rząd rezygnuje z południowego wariantu przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez Łódź i w zamian... więcej

Trwa akcja wymiany pieców. Wniosek na dofinansowanie trzeba złożyć do 31 marca

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Akcja wymiany starych pieców i palenisk na ekologiczne cieszy się coraz większym zainteresowaniem... więcej

Rozlicz PIT, wygraj pieniędzy plik. Już ponad milion złotych w łódzkim budżecie dzięki Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Wylosowano kolejnych zwycięzców tygodniowej nagrody Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi.... więcej