Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi - fot. CC0 license
Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi , fot. CC0 license

Okres realizacji projektu: 1.11.2019 r. do 31.08.2021 r.

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkanek Łodzi w wieku 30 lat i więcej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe działania wspierające uczestniczki projektu. Finalnym efektem będzie wykonywanie zawodu / praca w charakterze opiekunki medycznej.

Grupa docelowa: W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 kobiet z Miasta Łodzi, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. m.in.:

 • kobiety po 50. roku życia,
 • kobiety długotrwale bezrobotne,
 • kobiety o niskich kwalifikacjach.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie psychologa na etapie rekrutacji – celem przeprowadzenia pogłębionych rozmów z kandydatkami do projektu i wyłonienia uczestniczek posiadających predyspozycje do pracy jako opiekunki medycznej.
 • doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • kurs zawodowy na opiekuna medycznego zakończony egzaminem państwowym
 • praktyki zawodowe w Łódzkich Domach Pomocy Społecznej,
 • subsydiowane zatrudnienie w Łódzkich Domach Pomocy Społecznej,
 • zatrudnienie u pracodawców na stanowisku opiekunki medycznej – umowa
  o pracę.

Wartość projektu 888 448,25 zł, w tym kwota dofinansowania 799 603,42 zł

Polecane aktualności

Spersonalizowane implanty ortopedyczne wkrótce odmienią życie pacjentów po amputacjach. Pracują nad nimi w Łodzi

Edyta Bąk / BioNanoPark

To będzie rewolucja dla pacjentów, którzy stracili nogę i korzystają z protezy. Sztab naukowców... więcej

Pomorska 11 - stan na listopad 2019 r. - widok od strony ul. Pomorskiej - fot Stefan Brajter

Łódź Rewitalizacja: nowe miejsce dla dzieci i młodzieży w centrum

Aleksandra Hac / BRP

Nie tylko komfortowe mieszkania dla łodzian, ale także nowy plac zabaw i świetlica środowiskowa,... więcej

Zdjęcie ilustacyjne - fot. arch. UMŁ

Asfalt na al. Sikorskiego i ul. Tomaszowskiej

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W środę i czwartek ułożony zostanie asfalt na al. Sikorskiego. Natomiast w weekend nowa nawierzchnia... więcej

Kiedy miasto odzyska nadpłacone pieniądze za prąd? - fot. CC0 license

Kiedy miasto odzyska nadpłacone pieniądze za prąd?

Monika Pawlak / BRP

Prawie 11 milionów złotych mają do odzyskania jednostki łódzkiego samorządu skupione w Łódzkiej... więcej

zdjęcie ilustracyjne - licencja CC0

Czas na zmiany – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Dorota Rokita-Rabiega / BdR

Rozpoczynany nabór do projektu unijnego dla mieszkańców obszaru Łodzi objętego Gminnym Programem... więcej