Aktualności

wtorek, 17 kwietnia 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Łodzi, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, w części dot. tzw. „wkładów własnych”.

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku... więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Łodzi, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, w części dot. tzw. „wkładów własnych”.

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku... więcej

piątek, 13 kwietnia 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. więcej

czwartek, 12 kwietnia 2018

Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku... więcej

środa, 11 kwietnia 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydział Sportu

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Finału Marcin... więcej

czwartek, 5 kwietnia 2018

Zdjęcie ilustracyjne - CC0 License

Uzupełnienie braków formalnych. Konkurs ofert - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Juliusz Kurzawa / WZiSS

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i... więcej

Zdjęcie ilustracyjne - CC0 License

Uzupełnienie braków formalnych. Konkurs ofert - pomoc społeczna

Juliusz Kurzawa / WZiSS

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w... więcej

 - Kobieca ręka wypełniająca formularz

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi. więcej

środa, 28 marca 2018

Nowy konkurs wspierający działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami … [rehabilitacja, włączanie społeczne itp.]

Robert Prencel

 • kategoria:
 • Konkursy NGO
 • bez barier

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ zaprasza do udziału w konkursie ofert na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych więcej

wtorek, 27 marca 2018

III edycja Konkursu Drzewo Pokoleń

Agnieszka Jagielska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

 • kategoria:
 • Konkursy NGO
 • NGO
 • Seniorzy

Realizujesz ciekawe projekty adresowane do seniorów, promujesz integrację międzypokoleniową, a może jesteś seniorem z pasją i charyzmą lidera – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. więcej

piątek, 23 marca 2018

Konkurs ofert - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Juliusz Kurzawa / WZiSS

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji... więcej

poniedziałek, 12 marca 2018

 - CC0 License

Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna

Juliusz Kurzawa / WZiSS

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz... więcej

 - CC0 License

Otwarty konkurs ofert - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Julisz Kurzawa / WZiSS

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej więcej

piątek, 9 marca 2018

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku... więcej

Otwarty konkurs ofert dot. tzw. „wkładów własnych” dla organizacji pozarządowych.

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • Konkursy NGO

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku... więcej