Aktualności

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

40 1240 1037 1111 0011 0916 0819


23.06.2021 r.

Proces rekrutacji  dobiegał  końca.

     Następnym krokiem będzie podpisywanie umów o świadczenie usług w żłobku.

Umowy o świadczenie usług  będą podpisywane od 12 do 24 lipca od godziny 8 do godz. 15 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnej godziny przybycia rodziców do żłobka.

Do podpisania umowy proszę przygotować :

  • Akt urodzenia dziecka( oryginał do wglądu)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wpis do ewidencji gospodarczej- umowa o pracę NIE JEST zaświadczeniem o zatrudnieniu
  • Dowody osobiste obojga rodziców
  • Maseczki,  obowiązkowo dezynfekcja dłoni przed wejściem do żłobka.

     Przypominam, że cały czas działamy w tzw. rygorze sanitarnym.

 Proszę zatem o to, żeby OBOJE RODZICE umówieni na podpisanie umowy stawiali się punktualnie na wyznaczoną godzinę, jak również o przychodzenie bez dzieci- po każdej wizycie rodziców w pokoju kierownika musi być wykonana dezynfekcja.

     Mam  nadzieję, że ze zrozumieniem podejdą Państwo do naszych działań , mają one  usprawnić proces rekrutacji, uporządkować terminy po to, żeby rodzice dzieci, które nie zostały wstępnie przyjęte do żłobka, nie musieli czekać zbyt długo na zmianę statusu z rezerwy na przyjęcie.


24.02.2021 r.


22.01.2021 r.


15.12.2020 r.


27.10.2020 r.


28.08.2020 r.


Wesołego zajączka,
co po stole bryka.
Smacznościami wypełnionymi,
Świątecznego koszyka.
Smacznego jajka,
mokrego dyngusa.
Radości płynącej,
ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil,
spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną.
Spokojnych  Zdrowych Świąt Wielkanocnych

Życzy personel żłobka


DRODZY RODZICE

U NAS JUŻ ŚWIĄTECZNIE, ZIMOWO I NASTROJOWO.

W TEJ MIŁEJ ATMOSFERZE DZIĘKUJEMY ZA CAŁY ROK WSPÓŁPRACY

ORAZ  WSZYSTKIE WSPOMNIENIA I DOŚWIADCZENIA  PODCZAS CODZIENNEGO

 TOWARZYSZENIA DZIECIOM W ROZWOJU.

ŻYCZYMY NIEZAPOMNIANYCH CHWIL SPĘDZONYCH W RODZINNYM GRONIE  A TAKŻE WSZYSTKIEGO

CO NAJLEPSZE I NAJMILSZE W NOWYM ROKU.

                                                                                              Personel Żłobka nr 12


Zajęcia dodatkowe:

W żłobku w ramach zajęć dodatkowych odbywają się : rytmika, pedagogika cyrkowa, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

40 1240 1037 1111 0011 0916 0819

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

05 1560 0013 2006 8295 6000 0001