Aktualności / Informacje podstawowe

Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne, występy aktorów lalkowych.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

66 1560 0013 2006 3812 5000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

16 1560 0013 2006 8164 9000 0001