Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 24

ul. Rydzowa 7 Łódź 91-211

Kierownik Żłobka: Marzena Głowacka

e-mail: kierownik.zlobek24@mzz.lodz.pl

tel:. 42 652-02-78, 515-062-488