Aktualności

02.06.2020 r.

Informacja dla Rodziców/Opiekunów

W związku z wysokim wzrostem cen żywności, ograniczoną liczbą dzieci uczęszczających do żłobka w miesiącu czerwcu (1/3 miejsc) oraz troską o zachowanie właściwej jakości żywienia dzieci stawka żywieniowa w żłobku zostaje podniesiona z dniem 1.06.2020 do 5 zł dziennie. Stawka obowiązuje w miesiącu czerwcu. Zmiana stawki została uzgodniona z przedstawicielami rady rodziców w dniu 2.06.2020.


15.05.2020 r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Nasz żłobek znów działa. Po długiej przerwie sale bawialne na nowo wypełnione są śpiewem, dziecięcym śmiechem i zapachem pysznego obiadu. Jednak, mimo pozornej normalności, zarówno Państwo jak i pracownicy żłobka, wracamy do nowej rzeczywistości – wypełnionej wieloma obawami, ale i nadziejami oraz reżimem sanitarnym. W związku z wytycznymi GIS-u, kierowanymi do placówek opiekuńczych i wychowawczych, nasz żłobek podjął się wprowadzenia wielu zmian w funkcjonowaniu. Mają one na celu umożliwić nam jak najbardziej bezpieczną pracę oraz zapewnić możliwie najlepsze warunki dla naszych podopiecznych. Poniżej wyjaśniamy więc, jak będzie wyglądała opieka nad Państwa dziećmi:

 1. Ogólne założenia:
 • Godziny otwarcia dla Państwa naszego żłobka zostały zmienione ze względu na liczbę pracowników, którzy pracują w reżimie sanitarnym. Jesteśmy dostępni dla Państwa w godzinach 6:30 – 16:00. Umożliwi nam to zastosowanie takich zmian pracy, aby zapewnić naszym podopiecznym jak najlepsze warunki do zabawy i rozwoju. Dodatkowo po zamknięciu placówki dla dzieci , pracownicy wykonują dezynfekcję całego żłobka, by przygotować się na przyjęcie podopiecznych następnego dnia;
 • Wprowadzamy rozdział czasowy przyprowadzania dzieci do poszczególnych grup, i tak: dzieci z grup II i III przyjmujemy w godzinach 6:30 – 7:30, zaś dzieci z grupy niemowlęcej od godziny 7:35 do 8:40. Prosimy o stosowanie się do tych podziałów;
 • Zmienia się liczebność grup – w grupie I będzie przebywało 10 dzieci, w grupach II i III po 11 podopiecznych. Tylko w taki sposób możemy spełnić zalecenia GIS-u;
 • W sytuacji spadku ilości pracowników, liczebność grupy zmniejszy się, a dziecko może zostać nie przyjęte danego dnia do żłobka – wiąże się to z szeregiem dodatkowych zaleceń i koniecznością zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa;
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do grupy po tak długiej przerwie, przekazujemy Państwu do własnoręcznego podpisania oświadczenia o stanie zdrowia Państwa oraz dziecka, a także świadomości zagrożenia, jakie niesie za sobą pobyt dziecka w żłobku (do pobrania ze strony :http://mzz.lodz.pl/files/public/user_upload/Oswiadczenie_rodzica_CoV_2.pdf );
 • Należy regularnie kontrolować temperaturę ciała dziecka oraz rodzica/opiekuna w domu i informować na bieżąco wychowawców o stanie zdrowia dziecka.
 1. Zasady przyjmowania i odbierania dzieci do/ze żłobka w każdym kolejnym dniu:
 • Przyprowadzić do placówki można jedynie dziecko zdrowe, bez oznak ewentualnej infekcji: katar, kaszel, podwyższona temperatura (powyżej 37°C), biegunka, wysypka, wypieki, zaczerwienione/zaropiałe oczy itp.;
 • Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko ze żłobka także musi być zdrowa oraz posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość;
 • Jeżeli dziecko lub rodzic/opiekun miał kontakt z osobą zarażoną lub przebywającą na kwarantannie, bądź którykolwiek z domowników jest objęty kwarantanną/domowym nadzorem – apelujemy o nie przyprowadzanie dziecka do placówki i zgłoszenie tego faktu kierownikowi żłobka;
 • Osoby oczekujące na wejście do budynku uwrażliwiamy na zachowanie ok. 2 metrowych odstępów między sobą;
 • Na holu mogą przebywać do 3 osób z dziećmi (1 rodzic/opiekun na 1 dziecko). W szatni grupy III może przebywać 1 rodzic z dzieckiem. Prosimy o stosowanie się do zasady utrzymywania dystansu między ludźmi w oczekiwaniu na wejście do żłobka (ok. 2 metry). Informujemy również, że do żłobka wpuszczamy po uprzednim zadzwonieniu na odpowiednią grupę domofonem. Nad ilością osób wpuszczanych na hol i do szatni będzie czuwał wyznaczony pracownik;
 • Aby wejść do placówki należy być wyposażonym w maseczkę/przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki;
 • Po wejściu do żłobka należy zdezynfekować ręce dostępnym przy drzwiach w wiatrołapie płynem;
 • Przy wejściu do żłobka rodzicowi/opiekunowi i dziecku mierzona będzie temperatura. W przypadku stwierdzenia temperatury u rodzica/opiekuna dziecka powyżej 37,6°C - dziecko nie zostanie przyjęte;
 • Czas pobytu z dzieckiem na korytarzu prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum (do ok. 3 minut);
 • Prosimy o sprawne przekazanie/odebranie dziecka (od) wychowawcy, bez zbędnego przedłużania – pożegnania ograniczamy do minimum;
 • Prosimy o nie przynoszenie do żłobka zabawek oraz innych przedmiotów. Na salę bawialną możemy wpuścić dziecko jedynie ze smoczkiem. To do Państwa należy rola wyjaśnienia dziecku nowych zasad oraz dopilnowanie, aby „pluszak” czy ulubiony samochód został w domu lub samochodzie;
 • Odbierając dziecko prosimy o stosowanie się do zasad zachowania dystansu, nie gromadzenia się w przestrzeni wspólnej oraz ograniczenie kontaktu z wychowawcą do niezbędnego minimum – w razie pytań o dziecko mogą Państwo dzwonić do żłobka w każdym momencie pracy placówki. Prosimy także o sprawne przebieranie dziecka i jak najszybsze opuszczenie pomieszczeń;
 • Odbiór dziecka możliwy jest w godzinie ustalonej uprzednio z kierownikiem żłobka, jednak nie wcześniej niż o 14:30 i nie później niż o 15:40. Zasady nie gromadzenia się w szatni grupy III przy odbiorze dzieci są takie same jak w przypadku ich przyprowadzania. Dzieci z grupy I oraz II prosimy odbierać od strony tarasu. Prosimy mimo wszystko dzwonić domofonem na konkretną grupę, aby wychowawcy mogli przygotować dziecko do wydania;
 • Przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do żłobka po przerwie prosimy o ustne zaktualizowanie numerów telefonów kontaktowych do Państwa oraz podanie, do której ze wskazanych do kontaktu osób wychowawca ma dzwonić w razie sytuacji awaryjnej, tak aby mieć pewność, że telefon zostanie odebrany, a dziecko bezzwłocznie odebrane ze żłobka.
 1. Ponadto:
 • Prosimy o informowanie kierownika żłobka/wychowawcy o nieobecności dziecka oraz o wszystkich chorobach i objawach choroby zakaźnej;
 • W razie choroby prosimy o stosowanie się do zaleceń lekarza, z którym kontakt jest niezbędny i konieczny;
 • Jeżeli wystąpi konieczność odebrania dziecka w godzinie innej niż ustalona – należy skontaktować się telefonicznie z placówką celem ustalenia odpowiedniego postępowania;
 • Prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń kierownika oraz wychowawców.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Na czas pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym odwołane są wszelkie zajęcia dodatkowe oraz zawieszone zostają konsultacje z rodzicami;
 • Placówki są na bieżąco dezynfekowane przez pracowników żłobka z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Prosimy o przygotowanie worków na rzeczy czyste i brudne (jeżeli Państwo wcześniej ich nie przygotowali) oraz o przyniesienie większej ilości ubrań na zmianę (nie będziemy używać śliniaków);
 • Pościel dziecięcą będziemy wydawać wraz z dzieckiem codziennie. Prosimy o wypranie pościeli w temperaturze 60° i codzienne przynoszenie jej czystej każdego następnego dnia rano dla dziecka;
 • Na czas reżimu sanitarnego z sal udostępnianych dzieciom usunięte są dywany, zabawki pluszowe i wszelkie przedmioty, których regularna dezynfekcja nie jest możliwa – prosimy o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków (zabawa odbywa się na parkiecie).

Prosimy pamiętać, że przyprowadzenie dziecka do żłobka wiąże się z ryzykiem zachorowania nie tylko na Covid-19, ale także każdą inną chorobę wieku dziecięcego. Nasze działania minimalizują ryzyko zarażenia Covidem-19, jednak nie wiemy, z czym stykają się Państwo oraz nasi podopieczni na co dzień i czy choroba nie zostanie do nas „przyniesiona” z zewnątrz. Uwrażliwiamy więc na stałą, regularną kontrolę stanu zdrowia Państwa i dzieci oraz o informowaniu Nas o każdej stwierdzonej przypadłości. Podkreślamy, że każdy pracownik żłobka został, przed przystąpieniem do pracy, przebadany testem na obecność wirusa. Liczymy na Państwa uczciwość, odpowiedzialność i współpracę.

 

Pracownicy żłobka nr 27


08.04.2020 r.

Składamy Państwu i wszystkim Dzieciom najszczersze życzenia:

Baranki beczą, zajączki kicają,

Ciocie ze żłobka o Was pamiętają :)

Radości, miłości, dużo spokoju,

W tym trudnym czasie – wiosennego nastroju :)

Aby cudowne były te Święta

O kilku rzeczach niech każdy pamięta:

Spędźmy je miło, w radosnym gronie

Trochę przy zabawie, trochę przy stole ;)

My Wam w tym pomóc się postaramy

Zabawy ciekawe powymyślamy!

Wyjmijmy zabawki stare z szafeczki,

A może zrobimy dziś biedroneczki?

Albo, kto woli, rysować może

Lub też jak zając skakać po podłodze :)

 

 

 1. ZABAWY RUCHOWE

 • wyścigi w ubieraniu się (z rodzicami lub z rodzeństwem) – ważne, aby zestawy ubrań były takie same ;)

 • kolor do koloru – szykujemy karteczki w kilku różnych kolorach, następnie rodzic pokazuje dziecku kolejno po jednej kartce, a zadaniem dziecka jest odszukanie przedmiotów w tym samym kolorze w swoim otoczeniu;

 • tor przeszkód – zabawa zarówno dla starszych i dla mniejszych dzieci; przeszkodą może być każdy przedmiot znaleziony w domu – poduszka, którą dziecko przeskoczy, kocyk, po którym się przeturla, krzesło, pod którym przepełznie, budowla z kloców, wokół której musi przejść dwa kółka;) lub prostrzy tor – ustawienie przedmiotów i chodzenie między nimi slalomem;

 1. ZABAWY PLASTYCZNE

 • wyklejanki – to super zabawa i dla młodszych i dla ciut starszych – kolorowe cienkie kartki lub gazetki reklamowe drzemy na mniejsze kawałki i później wyklejamy je na kartce A4 tworząc dowolny wzór – np. kwiatka, wiosenną łąkę, słonko czy auto;

 • kropelki wody – do kilku pojemników wlewamy wodę i zabarwiamy ją farbą na różne kolory, wylewamy kilka kropli na karton i dzieci dmuchają przez słomkę rozdmuchując wodę w dowolne kształty;

 • łąka biedronek – z wyciętych kółek – większych czerwonych i mniejszych czarnych komponujemy biedronki – do dużych czerwonych doklejamy czarne kropeczki i głowę - ilość biedronek dowolna; na dole kartki dorysowujemy trawę lub przyklejamy ją z wyciętej zielonej kartki;

 1. ZABAWY Z WODĄ

 • co pływa, co tonie? - potrzebne będą różne przedmioty (np. klocek, widelec, pognieciona kulka papieru, korek od butelki, kawałek waty, kulka plasteliny itp.) oraz miska z wodą; dziecko kolejno wrzuca przedmioty do miski z wodą i obserwuje czy opadnie czy będzie pływać; starsze dzieci opowiadają o tym co zaobserwowały;

 • woda zmieniająca kolor – do prześwitujących naczyń wlewamy wodę, a następnie umieszczamy w niej skrawki kolorowej bibuły, można zamieszać; obserwujemy jak woda zabarwia się na taki kolor jaki ma bibuła;

 1. ZABAWY SENSORYCZNE

  Mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha i poszerzać świat jego doznań;

 • zapachowe zagadki - do słoiczków wsypujemy ziarna kawy, kakao, cynamon, skórkę pomarańczy, liście mięty, itp. (ważne, aby słoiczki nie były przezroczyste). Dajemy dzicku do powąchania i w ten sposób dzieci skupiają się na zapachu i rozwijają zmysł węchu. Możemy również zrobić kilka takich samych słoiczków i poprosić aby dzieci odnalazły pary;

 • domowa ciastolina – potrzebne składniki:

  • 2 szklanki mąki,

  • 1 szklanka soli,

  • 2 łyżki oleju roślinnego,

  • 2 płaskie łyżeczki proszu do pieczenia,

  • 1,5 szklanki gorącej wody.

  Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa będzie elastyczna. Do naszej ciastoliny możemy dodać barwnik spożywczy, aby pięknie nam się zabarwiła. Gotową ciastoliną możemy bawić się na wiele sposobów np. tworzyć różne stworki. Taka zabawa nie tylko wspaniale rozwija wyobraźnię, lecz także kształci umiejętności manualne oraz trenuje precyzję ruchów i dokładność;

 • gniotki - kolorowe balony napełniamy rożnymi materiałami sypkimi np. mąka , kasza , groch, a dziecko ściskając, pocierając oraz rzucając gniotka pobudza zmysł dotyku.

 1. ZABAWY PALUSZKOWE

  Budują pozytywną relację z dorosłym, ze swoim ciałem a także pomagają dziecku się zrelaksować.

 • IDZIE RAK
  Idzie rak nieborak.
  Czasem naprzód, czasem wspak.
  Idzie rak, nieborak.
  Gdy uszczypnie - będzie znak.

  [Wędrujemy palcami bo ciele dziecka, przy ostatnim wersie delikatnie „podszczypujemy” bądź łaskoczemy]

 • MAŁE RĄCZKI
  Dwie małe rączki klaszczą
  Czasami się pogłaszczą
  W kolanka zastukają
  I dzieciom pomachają


  [Klaszczemy, głaszczemy, stukamy i machamy]

 • ZESZYT
  Zeszyt otwieramy,
  Długopis bierzemy,
  I piszemy: A jak arbuz,
  B jak balon,
  C jak cebula…

  [
  Złożone razem dłonie naśladują zeszyt, rozkładamy je, palec jest długopisem i piszemy w dłoniach dziecka po kolei wszystkie literki].

 


08.04.2020 r.


06.03.2020 r.

Styczeń i luty 2020

Miesiące styczeń i luty są miesiącami niezwykle aktywnymi.  Co działo się w żłobku i jakie mamy plany na najbliższy czas? Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi punktami:

 1. Wychowawcy grup zachęcają rodziców do zgłaszania się na konsultacje – rozmowę na temat rozwoju dzieci opartą o:
 2. arkusz obserwacji dziecka dostosowany do wieku podopiecznego
 3. codzienną obserwację dziecka w grupie

Zapisów dokonują Państwo u Wychowawczyń i to z nimi uzgadniają datę i godzinę spotkania. Na konsultacje można umawiać się w ciągu całego roku szkolnego, jednak nie wcześniej niż miesiąc po okresie adaptacji i dwa tygodnie po dłuższej nieobecności.

 1. Koniec stycznia związany był z planowanymi w grupach II i III Dniami Babci i Dziadka. Imprezę grupy III uświetnił występ muzyków z filharmonii, zaś grupie II towarzyszyła Pani od rytmiki, która porwała gości do wspólnej zabawy.
 2. W lutym w każdej z grup odbyła się zabawa karnawałowa. Nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach zaproponowanych przez muzyków z filharmonii, którzy zachęcili dzieci do wspólnych tańców i śpiewów. Dzieci przebrane w kolorowe stroje brały udział także w sesji zdjęciowej zorganizowanej przez współpracującego ze żłobkiem fotografa.
 3. Wychowawczynie grupy III zaproponowały dzieciom tydzień zdrowia – wspólne nazywanie owoców i warzyw, rozmowę o ich dobroczynnym wpływie na organizm, teatrzyk „Na straganie”. Korzystając z dnia, w którym zawitał do nas śnieg, wychowawczynie wyjaśniły dzieciom na czym polega proces topnienia - zamiany śniegu w wodę, a także pobudziły zmysł dotyku dzieci poprzez dotykanie śniegu zebranego do kubeczków i przypomniały znaczenie słów „zimny” i „mokry”. Na tablicy z pracami plastycznymi mogli podziwiać Państwo bałwanki stworzone przez dzieci.
 4. W grupie II tematem przewodnim były zwierzęta – zarówno domowe i gospodarskie, jak i dzikie i egzotyczne. Dzieci poznawały nazwy zwierząt, naśladowały ich głosy, sposób poruszania się. Stworzyły prace plastyczne – naklejały materiałowe zwierzęta na kartony tworząc dżunglę. Ważnym tematem była także zima, obserwowanie pogody, padającego śniegu. Panie stworzyły prosty, odkryty karmnik, aby pokazać jak ważna jest opieka nad naszymi braćmi mniejszymi. Dzięki temu dzieci mogły również przyjrzeć się zwyczajom ptaków i ich budowie.
 5. W grupie I luty i marzec to głównie poznawanie części ciała - poprzez piosenki, wierszyki, pokazywanki. Staramy się dostosowywać treści zajęć do aktualnych zainteresowań naszych podopiecznych, także dużą uwagę poświęcamy zwierzętom – głównie naśladowaniu ich mowy. Dzieci zaaferowane padającym śniegiem miały także okazję dotknąć białego puchu i zobaczyć jak roztapia się on na rękach wychowawczyń. Ogromną część naszych zajęć zajmują piosenki śpiewane przez wychowawczynie (które prowokują dzieci do powtarzania dźwięków, wspomagają proces nauki chodzenia u najmłodszych poprzez rytm) oraz zabawy sensoryczne, gdyż nasi podopieczni poznają świat wszystkimi zmysłami.
 6. W każdej grupie wiekowej zabawy prowadziła także Pani psycholog, która oferuje dzieciom zajęcia z globalnego czytania.
 7. W marcu czekają na dzieci kolejne dwa koncerty muzyczne, teatr, zajęcia rytmiczne oraz globalnego czytania, a także zabawy proponowane przez wychowawców.

23.09.2019 r.

Dzieci nie chcą bawić się…
Zabawki znudziły się.

Mamo, Tato – poratujcie!
I w budżecie zagłosujcie

Chcemy basen mieć – z piłkami!
I w domku z pianki spędzać czas z kolegami.

W żłobku brakuje pieniędzy,
A NASZYCH potrzeb jest coraz więcej!

Pani Kierownik projekty zgłosiła
I o pomoc wszystkich wokół bardzo poprosiła…

Zaprośmy więc do głosowania babcię, ciocię i kolegę taty
Z ich pomocą na pewno i bez przeszkód wygramy!

Poniżej ważne informacje dla Was zamieszczamy-
Adres strony, terminy i zgłoszeń numery!

 

Projekty:
B251BD – zakup wyposażenia do żłobka (domek piankowy, tunel, tor przeszkód, siedziska piankowe, poduchy – siedziska)
B252BD – basen z piłeczkami

Na żłobkowe projekty w budżecie obywatelskim możecie Państwo głosować za pośrednictwem strony internetowej: https://uml.lodz.pl/bo/

Terminy:
14 – 29 września 2019 – głosowanie na projekty drogą papierową
14 września – 6 października 2019 – głosowanie na projekty drogą elektroniczną


04.09.2019 r.

Zebrania z rodzicami:

Zapraszamy rodziców/opiekunów na zebrania organizacyjne:z grup II i III w dniu 10.09.2019 roku o godzinie 16:00;z grupy I w dniu 08.10.2019 roku o godzinie 16:00.

Ubezpieczenie:

Żłobek dysponuje ofertą ubezpieczenia NNW dziecka. Ubezpieczenie jest DOBROWOLNE (tj. rodzic sam podejmuje decyzję o ubezpieczeniu dziecka). Oferta dostępna jest u kierownika żłobka – zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami.

Gazetka:

W żłobku funkcjonuje gazetka wydawana raz na 2-3 miesiące. Proponujemy w niej Państwu książki dla dzieci oraz rodziców, które mogą być ciekawą lekturą, zabawą i pomocą. Umieszczona jest na tablicy przy gabinecie kierownika. Zachęcamy do zaglądania na jej karty!

 


Zajęcia dodatkowe:

     W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych:1x w tygodniu - rytmika, 1x w tygodniu – gimnastyka korekcyjna dla dzieci powyżej 2 roku życia, 1x w tygodniu – zajęcia edukacyjne z psychologiem dziecięcym, 1X w miesiącu – warsztaty teatralne, 2x w miesiącu – audycje muzyczne, sezonowe warsztaty z udziałem rodziców

Godziny otwarcia żłobka:
630-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 10-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

17 1560 0013 2006 3856 8000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

12 1560 0013 2006 8296 2000 0001