Dla rodziców

     Pracę żłobka opieramy na tworzonym przez pracowników projekcie pedagogicznym, opierającym się o koncepcję Towarzyszenia dziecku w rozwoju.

 • Czym jest towarzyszenie w rozwoju?

  - szanowanie dziecka;

  - poszanowanie indywidualnego rozwoju naszych podopiecznych;

  - nienarzucanie dzieciom naszej woli;

  - zgoda na bycie samodzielnym, podejmującym decyzje odnośnie własnej osoby członkiem społeczności;

  - działanie na płaszczyźnie „równy z równym”.

 • Adaptacja dziecka w żłobku:

  - czas adaptacji nie jest z góry określony, zależy od możliwości i potrzeb dziecka oraz rodzica;

  - stopniowo przyzwyczajamy dziecko do placówki poprzez wydłużanie pobytu dziecka w żłobku oraz równoczesne ograniczanie pobytu rodzica w grupie;

  -służymy Państwu radą, wsparciem, odpowiedziami na pytania i obawy, które mogą się pojawić w tym pełnym zmian i emocji okresie;

  - dbamy o to, by pożegnanie rodzica z dzieckiem odbywało się bez pośpiechu,
  ale też bez zbędnego przedłużania. Państwa niepokój i niepewność łatwo udzielają się dziecku;

  - opiekunowie poświęcają całą uwagę dzieciom, starając się zapewnić im komfort i poczucie bezpieczeństwa.

 • Gdy dziecko zaaklimatyzuje się w nowym otoczeniu:

  - oferujemy zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników – zabawy inspirowane, dydaktyczne, tematyczne, plastyczne, umuzykalniające oraz szereg innych;

  - proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, takich jak: spotkania muzyczne z filharmonią, rytmika, gimnastyka korekcyjna, spotkania teatralne, zajęcia z globalnego czytania;

  - organizujemy uroczystości, takie jak: jesienne spotkania przybierające różne formy – od balu jesieni, po warsztaty z rodzicami, jasełka, spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Festyn Rodzinny w ogrodzie;

  - prowadzimy obserwacje dzieci oraz zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje dotyczące oceny rozwoju dziecka oraz rozmowy dotyczące bieżących spraw.

 • Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci z objawami sugerującymi infekcję chorobową.

 • W razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w trakcie pobytu w żłobku, telefonicznie informujemy Państwa o tym facie i prosimy o niezwłoczne odebranie dziecka. Prosimy o konsultację lekarską oraz zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do powrotu do żłobka.

 • W żłobku prowadzona jest gazetka – raz w miesiącu polecamy Państwu ciekawe propozycje książkowe dla dzieci i do pracy z dziećmi oraz opracowanie tematu związanego z wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Zachęcamy do dzielenia się opiniami na temat gazetki oraz proponowania tematów , o których chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej.

 • Żłobek jest czynny w godzinach 6:30 – 17:00. Godziny pracy żłobka określane są
  po uwzględnieniu opinii rodziców i możliwości organizacyjnych placówki.

 • Zapewniamy opiekę dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Pracujemy w trzech grupach wiekowych.

 • Mamy dostępnych 85 miejsc.

 • Wychowawcy posiadają wykształcenie kierunkowe. W grupie najmłodszej, do której uczęszczają dzieci poniżej 1 roku życia, na jednego wychowawcę przypada 5 dzieci,
  w pozostałych grupach na 1 wychowawcę przypada 8 dzieci.

 • W każdej grupie dzieci mają dostęp do bawialni, jadalni, sypialni, łazienki i szatni.

 • Sale wyposażone są w sprzęty i zabawki dostosowane do wieku dzieci, wspierające ich rozwój oraz posiadające odpowiednie atesty.

 • W placówce są proponowane dzieciom cztery posiłki, przygotowywane pod nadzorem dietetyka przez wykwalifikowaną kucharkę: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci żywione są zgodnie z normami żywieniowymi. Realizujemy diety eliminacyjne ze wskazaniem lekarskim. Jadłospisy są na bieżąco sporządzane przez dietetyka i wywieszane przy grupach,
  do wglądu rodziców.

 • Rozkład dnia:

  6:30 – 8:00 – przyjmowanie dzieci (według potrzeb rodziców czas przyjęcia dziecka może być inny) , zabawy dzieci,

  8:15 – 9:00 – śniadanie,

  9:00-10.00 – zabawy dzieci i zajęcia dodatkowe,

  10.00-10.30 – drugie śniadanie,

  10:30- 11:15 – zabawy dzieci,

  11.15- 12.00 – obiad

  12.0-14.00 – leżakowanie, które nie jest obowiązkowe,

  14:00 – 15:00 – podwieczorek

  15:00 – 17:00 zabawy dzieci i odbieranie ich przez rodziców/opiekunów.

 • Zapisy – informacje znajdą Państwo na stronie Miejskiego Zespołu Żłobków www.mzz.lodz.pl

 • Rada Rodziców- w żłobku działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Zakres działania określa Regulamin Organizacyjny Żłobka i Regulamin Rady Rodziców. W celu wspierania działalności żłobka Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców i innych źródeł
  na potrzeby żłobka. O wysokości wpłat decydują sami rodzice na ogólnym zebraniu
  w żłobku i ustalają też cele, na które zebrane środki mogą być wykorzystane.