Dla rodziców

28.08.2020 r.

Żłobek dysponuje 85  miejscami dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia,
które rozmieszczone są w trzech grupach wiekowych:

  • Grupa I – od 20 tygodnia do 1 roku życia
  • Grupa II – od 1 roku życia do 2 lat
  • Grupa III – od 2 do 3 lat

Każda grupa ma przestronne i jasne pomieszczenia, dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Sale wyposażone są w zabawki i sprzęty adekwatne do wieku i rozwoju psychomotorycznego dzieci.

W swoje codziennej pracy kierujemy się standardami opracowanymi w projekcie pedagogicznym Towarzyszenie dziecku w rozwoju i jego rodzicie w Żłobku Nr 27.

Koncepcja Towarzyszenia w rozwoju, to przede wszystkim:

  • szacunek dla dziecka i jego indywidualnego rozwoju
  • wspieranie autonomii wychowanków
  • akceptowanie samodzielności dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:00 Przyjmowanie dzieci

8:15 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 11:30 Zabawy z dziećmi, zajęcia dodatkowe, II śniadanie

11:30 – 12:30 Obiad

12:30 – 14:30 Odpoczynek dzieci

14:30 – 15:30 Podwieczorek

15:30 – 17:00 Zabawy swobodne, odbiór dzieci przez rodziców

ŻYWIENIE:

Żłobek oferuje dzieciom cztery pełnowartościowe posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami żywieniowymi i wymogami sanitarnymi.

RADA RODZICÓW:

Przy Żłobku Nr 27 działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

ZAPISY:

Zapisy do żłobka są prowadzone na bieżąco w zależności od ilości wolnych miejsc
 jakimi dysponuje żłobek.

Mądrością dziecka jest ufność

J. Twardowski