Aktualności

Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się: rytmika, warsztaty teatralne, język angielski, logopedia. Na czas pandemii zajęcia zostają zawieszone.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1630 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

68 1560 0013 2006 3848 7000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

67 1560 0013 2006 7458 4000 0001