Aktualności


18.10.2022 r.

W czwartki do naszego żłobka przyjeżdża pani  Marzena na zajęcia z rytmiki. Dzieci  poznają nowe piosenki , tańczą ,śpiewają i wesoło spędzają czas przy muzyce . Dodatkową atrakcją jest  możliwość samodzielnego grania na keyboardzie.

Zajęcia z rytmiki odbywają się w każdy czwartek :

W  gr I w godzinach  9.00 -9.30,

W gr II w godzinach 9.35 – 10.05.


30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

82 1240 1037 1111 0011 0916 0936


Informacja

Drodzy rodzice, z powodu awarii telefonu stacjonarnego prosimy o  kontaktowanie się ze Żłobkiem dzwoniąc na numer telefonu komórkowego 515-062-500.