Aktualności

Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne. W Żłobku nr 25 zajęcia dodatkowe są wstrzymane do odwołania.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

55 1560 0013 2006 3855 9000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

20 1560 0013 2006 7781 4000 0001