Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 3

ul. Warneńczyka 5/17

Łódź 93-308

Kierownik Żłobka: Małgorzata Kicińska

e-mail: kierownik.zlobek3@mzz.lodz.pl

tel:. 42 646-42-27, 515-062-498