Dla rodziców

Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną dla dzieci od ukończenia 1 roku do 3 lat w dzielnicy Łódź -Górna. Sposób realizacji zadań żłobka określa projekt pedagogiczny „Towarzyszenie dziecku i jego rodzinie w żłobku nr 8”. 90 dzieci przebywa w trzech grupach wiekowych. Dostępny jest przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.15.

Naszym atutem są dwa duże ogrody wyciszone zielenią drzew i krzewów wyposażone w zabawki dostosowane do wieku dzieci. Tutaj organizowane są co roku rodzinne pikniki.

Na szczególną uwagę zasługuje sala doświadczania świata. Dzieci mają tu możliwość zabawy w pomieszczeniu całkowicie  zaciemnionym.  Zabawa światłem daje dużo radości i niesamowitych wrażeń.

Zainteresowaniem rodziców i dzieci cieszy się kącik wędrującej książki zainspirowany ideą akcji bookcrossingu czyli przekazywania książek zostawianych  w specjalnie oznaczonym miejscu.

Staramy się, aby rozkład dnia uwzględniał potrzebę regularnego i zbilansowanego żywienia, popołudniowego odpoczynku i przebywania na świeżym powietrzu.

Zajęcia dodatkowe w żłobku:

 • Zajęcia muzyczno-ruchowe z gitarą i skrzypcami – poniedziałek
 • Rytmika - środa
 • Język angielski - czwartek
 • Gimnastyka wspomagająca ruch – wtorek
 • Audycje muzyczne z instrumentami 1 raz w miesiącu
 • Spektakle teatralne 1 raz w miesiącu.

Pracownicy żłobka:

W żłobku  zatrudniona jest pielęgniarka, dietetyk oraz osoby z wykształceniem pedagogicznym i doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

 

Formalności:

 • Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia i karty informacyjnej
 • Dołączenie aktualnego zaświadczenia od lekarza pediatry lub specjalisty:
  • o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej;
  • dzieci z dietą eliminacyjną ( wykaz produktów przeciwwskazanych).
 • Zapoznanie się z regulaminem porządkowym żłobka
 • Wniesienie opłat za pobyt dziecka w żłobku po ustaleniu stawki żywieniowej
 • Podpisanie przez obojga rodziców umowy oraz klauzuli zgody i klauzuli informacyjnej.