Aktualności


30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

49 1240 1037 1111 0011 0916 0851


30.03.2021 r.


25.02.2021 r.


11.01.2021 r.

Wspomnienia z grudnia


18.12.2020 r.


         DRODZY RODZICE, jak już wiecie, w tym roku nie możemy zaprosić Was na grudniowe przedstawienie. Natomiast dzieci oczywiście, będą miały swój „Grupowy Gwiazdkowy Dzień”.

Dnia 16 grudnia odbędzie się w naszym żłobku spotkanie z Mikołajem. Jeżeli Państwo chcecie, możecie ubrać tego dnia dzieci w odświętne stroje

PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS, DOSTĘPNE SĄ NA GŁÓWNEJ STRONIE INTERNETOWEJ MZŻ W ŁODZI, W ZAKŁADCE: Program Uruchamiania Żłobków.

Wszystkie zajęcia dodatkowe są wstrzymane do odwołania.

Godziny otwarcia żłobka:

6.00-17.00 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

ODPŁATNOŚCI

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem)

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

49 1240 1037 1111 0011 0916 0851

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

41 1560 0013 2006 7948 1000 0001

UWAGA: Prosimy o dokładne, nie zaokrąglone wpłaty.