Aktualności

Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:

6.00-17.00 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

 

Termin odpłatności:

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

 

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

07 1560 0013 2006 3850 4000 0001

 

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

41 1560 0013 2006 7948 1000 0001