Dla rodziców

INFORMACJE OGÓLNE

Żłobek nr.10 jest usytuowany blisko centrum miasta w spokojnej, pełnej zieleni, dzielnicy Polesie. Mieści się w wolnostojącym budynku przy ulicy Karolewskiej 70/76, który okala duży ogród z wydzielonym placem zabaw dla dzieci.

Można do nas dojechać tramwajami linii 10, 12 oraz 14.

Nasza placówka ma do dyspozycji 70 miejsc. Dzieci uczęszczają do dwóch grup wiekowych

GRUPA I -   dzieci od 1 do 2 lat ( 30 miejsc)

GRUPA II -  podzielona na dwie podgrupy dzieci w wieku 2-3 lata ( 40 miejsc)

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:00 – 17:00
(z wyłączeniem dni świątecznych)

Kierownik żłobka – pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Opiekę i wychowanie zapewnia wykwalifikowana , pełna pasji kadra pedagogiczna, której praca z małym dzieckiem daje dużą satysfakcję i pozwala każdego dnia poznawać niezwykły świat dziecka. W procesie opiekuńczo-wychowawczym szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo dzieci. Staramy się stwarzać dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju.

W naszej codziennej pracy kierujemy się koncepcją „Towarzyszenia dziecku
w rozwoju”. W wielkim skrócie koncepcja ta mówi, że jesteśmy „obok dziecka”. Traktujemy dziecko jako autonomiczną jednostkę. Pomagamy mu, wspieramy go, zachęcamy do zabawy tworząc bezpieczną przestrzeń. Nie wyręczamy jednak we wszystkim. Aby uszanować swobodę dziecka oraz jego spontaniczną aktywność
w naszym żłobku przeplatamy formy zabaw swobodnych a także  inspirowanych. Dzieci same decydują czym, kiedy i gdzie chcą się bawić. Wychowawcy nie ingerują  natomiast są bacznymi obserwatorami. Zabawy inspirowane są natomiast zaproszeniem do działania, pewną propozycją zabaw. Zachęcają do zabawy lecz
to dziecko decyduje czy weźmie w niej udział.

Dzieci mają do dyspozycji bawialnie wyposażone w zabawki i sprzęt wspierający
ich rozwój. Każdego dnia poprzez zabawę dzieci uczą się czegoś nowego. Słuchają muzyki i tańczą, śpiewają, słuchają wierszyków, bajek, malują, rysują, lepią, układają, pochłania je też wiele innych aktywności.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 6:00 – 8:30   – przyjmowanie dzieci ( wg potrzeb – inny czas przyjęcia dziecka)

 8:30 – 9:00   – śniadanie

 9:00 – 11:30 – zabawy z dziećmi i II śniadanie

11:30 –12:30 – obiad

12:30 - 14:30 – odpoczynek

14:30 – 15:30 – podwieczorek

15:30 – 17:00 – zabawy i odbiór dzieci przez rodziców

  • Dzieci korzystające ze śniadań prosimy przyprowadzać do godz. 8:30,
    bez śniadania do godz. 9:00
  • Odbieranie do godz. 12:00 dzieci, które nie śpią

ŻYWIENIE

Żłobek posiada własną kuchnię. Oferujemy dzieciom cztery posiłki (śniadanie,
II śniadanie, obiad, podwieczorek) , które przygotowywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami żywieniowymi i wymogami sanitarnymi.

Jadłospis wisi zawsze na tablicy informacyjnej w każdej szatni.

ZDROWIE

Prosimy o przyprowadzanie do żłobka dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek oznak chorobowych. W żłobku nie podajemy żadnych leków. W przypadku wystąpienia
u dziecka objawów chorobowych, powiadamiamy o tym fakcie rodziców.

ODBIÓR DZIECI

Dziecko może być odebrane, tylko i wyłącznie przez osoby, które znajdują się w karcie informacyjnej dziecka.

Prosimy, aby osoba odbierająca dziecko, miała ze sobą aktualny dokument tożsamości zawierający PESEL.

KONSULTACJE Z RODZICAMI

Raz na kwartał odbywają się konsultacje z rodzicami podczas, których możecie Państwo spotkać się z wychowawcą dziecka oraz uzyskać odpowiedzi na pytania, dotyczące Państwa dziecka.

ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZYM ŻŁOBKU :

  • Język angielki ( grupa II)
  • Rytmika
  • Gimnastyka korekcyjna

Organizujemy również: wyjścia do biblioteki, spektakle teatralne, audycje muzyczne.