Aktualności

15.05.2020 r.

W związku z decyzją Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej od 18 maja Żłobek nr 15 będzie otwarty zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Proszę o zapoznanie się z informacjami poniżej:

Informacje dotyczące zachowania i wymogów reżimu  sanitarnego w codziennej pracy

dla Rodziców Dzieci ze Żłobka nr 15

 

 1. Wejście i wyjście dla rodziców z dziećmi możliwe jest tylko od strony ogrodu.
 2. Szatnia zlokalizowana jest w dawnej wózkowni.
 3. W szatni od godz. 700 pełni dyżur 1 opiekun, który:
  1. - mierzy temperaturę dziecku i rodzicowi,
  2. -sprawdzi, czy dziecko nie ma objawów chorobowych, jeśli takowe występują dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka
  3. - odnotowuje pomiar w raporcie dziennym
  4. - czeka, aż rodzic przygotuje dziecko do pójścia do grupy
  5. - odprowadza dziecko do właściwej grupy.
 4. Rodzic nie przemieszcza się poza wyznaczoną strefę.
 5. Rodzic pozostawia u dyżurującego pracownika oświadczenie rodzica pobrane ze strony www.mzz.lodz.pl.
 6. Bez podpisanego oświadczenia rodzica, Dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka.
 7. Dzieci mogą przyprowadzone do żłobka w godz. 700-900.
 8. W szatni może przebywać 1 rodzic z 1 dzieckiem.
 9. Po zakończeniu dyżuru w szatni pracownik dezynfekuje: klamki, ławki oraz inne powierzchnie, jak również zmywa podłogi.
 10. Rodzic codziennie przynosi i odbiera podpisane: zestaw ubrań, pieluchy, pościel(wskazana poduszka i kocyk) na dany dzień. .
 11. Dziecko nie przynosi do żłobka zabawek, również innych przedmiotów.
 12. Pozostałe czynności wykonywane będą wg Programu uruchomienia żłobków w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w stanie epidemii, zgodnie z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.

                                                                                                                                                      

Kierownik Żłobka nr 15

mgr Anna Berggren


16.04.2020 r.

 

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 żłobek nr 15-tak jak pozostałe żłobki MZŻ- jest nieczynny do 26 kwietnia. Informacje będą aktualizowane, jeśli nastąpią zmiany.

Do dyspozycji Rodziców dzieci uczęszczających do naszego żłobka jest telefon 515 062 479. Kierownik Żłobka, Wychowawcy i Dietetyk służą radą i pomocą poprzez rozmowę telefoniczną lub drogą e mailową. Wiele przeprowadzonych z Państwem rozmów utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy sobie potrzebni nawzajem w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Przypominam również, że zgodnie z decyzją Rady Miasta nie wpłacacie Państwo pieniędzy za pobyt i żywienie dziecka w żłobku za miesiąc kwiecień. Jeśli coś się zmieni, będziemy informować na bieżąco.

Proszę pamiętać, że czas spędzony z dzieckiem to coś, co zostanie na długo w pamięci przede wszystkim Dzieci. Należy zatem spędzić go z radością, cierpliwie i kreatywnie. Tego Państwu życzę z całego serca, polecając się jednocześnie Państwa pamięci.

 

 


04.03.2020 r.

Dotyczy wakacji w 2020 roku.

Informuję i przypominam, że Żłobek nr 15 pracuje w lipcu. W sierpniu planujemy troszkę podreperować naszą żłobkową kuchnię, więc żłobek będzie nieczynny.

W związku z tym bardzo proszę tak zaplanować wakacje, żeby dzieci również mogły odpocząć.

Informacje wstępne dotyczące terminu zamknięcia żłobka były podawane na zebraniu w ogólnym we wrześniu 2019 roku. Aktualizacja terminu była podana na zebraniu w styczniu 2020 roku.

Przypominam też, że jeśli dziecko cały miesiąc nie chodzi do żłobka- rodzic nie ponosi żadnych opłat. Dzieci, których Rodzice tak zaplanują urlop, by móc spędzić go wspólnie, przychodzą we wrześniu jedynie z zaświadczeniem lekarskim, że są zdrowe i mogą chodzić do żłobka. Te maluchy, które z różnych powodów odpoczną wcześniej(lub później) niż w okresie wakacji- proszę Rodziców o zgłaszanie tego faktu do końca kwietnia. Proszę pamiętać, że na czas zamknięcia będziemy korzystać z gościnności innej placówki. Dotrzymanie terminu z Państwa strony zdecydowanie usprawni proces planowania pracy w czasie wakacji.


02.03.2020 r.

Serdecznie zapraszam Rodziców Dzieci ze Żłobka nr 15 na spotkanie z psychologiem Dorotą Zawadzką, które odbędzie się 26 marca  2020r. o godz. 15. Przewidywany czas spotkania to 2 godziny. Na spotkanie przychodzimy bez Dzieci.


02.03.2020 r.

Przypominam, że termin wpłaty za pobyt dziecka w żłobku mija 10 dnia miesiąca. Informację na temat wysokości wpłaty za dany miesiąc należy pobrać u kierownika żłobka w ciągu 2 pierwszych dni miesiąca. Nieobecność dziecka w żłobku, spowodowana chorobą nie zwalnia rodzica z obowiązku terminowej wpłaty.Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku nr 15 w ramach zajęć dodatkowych proponujemy: język angielski, zajęcia umuzykalniające, zajęcia teatralne, zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 10-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

58 1560 0013 2006 3852 0000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

97 1560 0013 2006 8311 8000 0001