Aktualności


23.06.2020 r.

     Proces rekrutacji do Żłobka nr 15 dobiega końca. Przedostatni etap to telefoniczne (bardzo wskazane)  lub osobiste sprawdzenie, czy dziecko jest na liście do przyjęcia od września 2020. Taką informację można  uzyskać do 26 czerwca do godz. 15, jeśli rodzic poda dane, o które zapyta kierownik żłobka.  Po tym terminie nazwiska dzieci, których rodzice nie sprawdzą, czy dziecko jest na liście przyjętych, trafią na listę rezerwową. Ma to na celu usprawnienie czynności, związanych z zamknięciem procesu rekrutacji.

     Następnym krokiem będzie podpisywanie umów o świadczenie usług w żłobku. Czas na podpisanie rodzic będzie miał od 17 do 28 sierpnia do godz. 15 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnej godziny przybycia rodziców do żłobka.

Do podpisania umowy proszę przygotować :

 • Akt urodzenia dziecka( oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wpis do ewidencji gospodarczej- umowa o pracę NIE JEST zaświadczeniem o zatrudnieniu
 • Dowody osobiste obojga rodziców
 • Maseczki, rękawiczki lub obowiązkowo dezynfekcja dłoni przed wejściem do żłobka.

     Przypominam, że cały czas działamy w tzw. rygorze sanitarnym. Proszę zatem o to, żeby OBOJE RODZICE umówieni na podpisanie umowy stawiali się punktualnie na wyznaczoną godzinę, jak również o przychodzenie bez dzieci- po każdej wizycie rodziców w pokoju kierownika musi być wykonana dezynfekcja.

     Wyrażam głęboką nadzieję, że ze zrozumieniem podejdą Państwo do tematu jak wyżej. Działania te mają jedynie usprawnić proces rekrutacji, uporządkować terminy po to, żeby rodzice dzieci, które nie zostały wstępnie przyjęte do żłobka, nie musieli czekać zbyt długo na zmianę statusu z rezerwy na przyjęcie.


15.05.2020 r.

W związku z decyzją Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej od 18 maja Żłobek nr 15 będzie otwarty zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Proszę o zapoznanie się z informacjami poniżej:

Informacje dotyczące zachowania i wymogów reżimu  sanitarnego w codziennej pracy

dla Rodziców Dzieci ze Żłobka nr 15

 

 1. Wejście i wyjście dla rodziców z dziećmi możliwe jest tylko od strony ogrodu.
 2. Szatnia zlokalizowana jest w dawnej wózkowni.
 3. W szatni od godz. 700 pełni dyżur 1 opiekun, który:
  1. - mierzy temperaturę dziecku i rodzicowi,
  2. -sprawdzi, czy dziecko nie ma objawów chorobowych, jeśli takowe występują dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka
  3. - odnotowuje pomiar w raporcie dziennym
  4. - czeka, aż rodzic przygotuje dziecko do pójścia do grupy
  5. - odprowadza dziecko do właściwej grupy.
 4. Rodzic nie przemieszcza się poza wyznaczoną strefę.
 5. Rodzic pozostawia u dyżurującego pracownika oświadczenie rodzica pobrane ze strony www.mzz.lodz.pl.
 6. Bez podpisanego oświadczenia rodzica, Dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka.
 7. Dzieci mogą przyprowadzone do żłobka w godz. 700-900.
 8. W szatni może przebywać 1 rodzic z 1 dzieckiem.
 9. Po zakończeniu dyżuru w szatni pracownik dezynfekuje: klamki, ławki oraz inne powierzchnie, jak również zmywa podłogi.
 10. Rodzic codziennie przynosi i odbiera podpisane: zestaw ubrań, pieluchy, pościel(wskazana poduszka i kocyk) na dany dzień. .
 11. Dziecko nie przynosi do żłobka zabawek, również innych przedmiotów.
 12. Pozostałe czynności wykonywane będą wg Programu uruchomienia żłobków w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w stanie epidemii, zgodnie z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.

                                                                                                                                                      

Kierownik Żłobka nr 15

mgr Anna Berggren


16.04.2020 r.

 

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 żłobek nr 15-tak jak pozostałe żłobki MZŻ- jest nieczynny do 26 kwietnia. Informacje będą aktualizowane, jeśli nastąpią zmiany.

Do dyspozycji Rodziców dzieci uczęszczających do naszego żłobka jest telefon 515 062 479. Kierownik Żłobka, Wychowawcy i Dietetyk służą radą i pomocą poprzez rozmowę telefoniczną lub drogą e mailową. Wiele przeprowadzonych z Państwem rozmów utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy sobie potrzebni nawzajem w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Przypominam również, że zgodnie z decyzją Rady Miasta nie wpłacacie Państwo pieniędzy za pobyt i żywienie dziecka w żłobku za miesiąc kwiecień. Jeśli coś się zmieni, będziemy informować na bieżąco.

Proszę pamiętać, że czas spędzony z dzieckiem to coś, co zostanie na długo w pamięci przede wszystkim Dzieci. Należy zatem spędzić go z radością, cierpliwie i kreatywnie. Tego Państwu życzę z całego serca, polecając się jednocześnie Państwa pamięci.

 

 


04.03.2020 r.

Dotyczy wakacji w 2020 roku.

Informuję i przypominam, że Żłobek nr 15 pracuje w lipcu. W sierpniu planujemy troszkę podreperować naszą żłobkową kuchnię, więc żłobek będzie nieczynny.

W związku z tym bardzo proszę tak zaplanować wakacje, żeby dzieci również mogły odpocząć.

Informacje wstępne dotyczące terminu zamknięcia żłobka były podawane na zebraniu w ogólnym we wrześniu 2019 roku. Aktualizacja terminu była podana na zebraniu w styczniu 2020 roku.

Przypominam też, że jeśli dziecko cały miesiąc nie chodzi do żłobka- rodzic nie ponosi żadnych opłat. Dzieci, których Rodzice tak zaplanują urlop, by móc spędzić go wspólnie, przychodzą we wrześniu jedynie z zaświadczeniem lekarskim, że są zdrowe i mogą chodzić do żłobka. Te maluchy, które z różnych powodów odpoczną wcześniej(lub później) niż w okresie wakacji- proszę Rodziców o zgłaszanie tego faktu do końca kwietnia. Proszę pamiętać, że na czas zamknięcia będziemy korzystać z gościnności innej placówki. Dotrzymanie terminu z Państwa strony zdecydowanie usprawni proces planowania pracy w czasie wakacji.


02.03.2020 r.

Serdecznie zapraszam Rodziców Dzieci ze Żłobka nr 15 na spotkanie z psychologiem Dorotą Zawadzką, które odbędzie się 26 marca  2020r. o godz. 15. Przewidywany czas spotkania to 2 godziny. Na spotkanie przychodzimy bez Dzieci.


02.03.2020 r.

Przypominam, że termin wpłaty za pobyt dziecka w żłobku mija 10 dnia miesiąca. Informację na temat wysokości wpłaty za dany miesiąc należy pobrać u kierownika żłobka w ciągu 2 pierwszych dni miesiąca. Nieobecność dziecka w żłobku, spowodowana chorobą nie zwalnia rodzica z obowiązku terminowej wpłaty.Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku nr 15 w ramach zajęć dodatkowych proponujemy: język angielski, zajęcia umuzykalniające, zajęcia teatralne, zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej.

W Żłobku nr 15 zajęcia dodatkowe  są wstrzymane do odwołania.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

58 1560 0013 2006 3852 0000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

97 1560 0013 2006 8311 8000 0001