Dla rodziców

Witamy na stronie Żłobka nr 15 w Łodzi

     Żłobek nr 15 przy ul. Wapiennej 29 jest jedną z wielu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Żłobek posiada 100 miejsc dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat. Jesteśmy placówką czynną w godz. 615- 1700. Zapewniamy cztery posiłki dziennie, uwzględniając diety możliwe do realizacji.

     Kierownik żłobka pracuje codziennie w godzinach : 730 do 1530 lub innych po wcześniejszym uzgodnieniu. Natomiast w przypadku nieobecności kierownika sprawy przejmuje osoba zastępująca kierownika.

     Budynek żłobka mieści się w centralnej części osiedla z daleka od głównej ulicy, z dobrym dojazdem środkami komunikacji miejskiej. Jednopiętrowy budynek żłobka otoczony jest pięknym ogrodem, pełnym zieleni przeznaczonym do  prowadzenia zabaw z dziećmi na świeżym powietrzu. Ogród wyposażony jest w kolorowy, bezpieczny do zabaw sprzęt ogrodowy.

     Przez cały rok, a zwłaszcza w okresie adaptacyjnym rodzic zawsze może u nas spędzić czas ze swoim dzieckiem. Jesteśmy otwarci na wizyty rodziców, ponieważ rozumiemy, że pozwalają one na uspokojenie emocji związanych ze żłobkiem i pozostawienie dziecka pod naszą opieką bez obaw.

     Godziny odbioru dzieci również ustalone są przez rodziców, nie później jednak niż do 17 (w nagłych wypadkach po uprzednim poinformowaniu telefonicznym, rodzic może odebrać dziecko po upływie ustalonego czasu).

     Dzieci mogą być odbierane ze żłobka przez osoby upoważnione (nazwiska tych osób wpisane są w kartę informacyjną) i pełnoletnie.

 

Nasze grupy

  • Grupa I - pracuje tu 3 wychowawców i pielęgniarka, wszystkie osoby posiadają wyższe wykształcenie magisterskie.

  • Do grupy II - opiekę nad dziećmi sprawuje 4 wychowawców, którzy posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe.

  • W grupie III pracuje 4 wychowawców, wszyscy posiadają wykształcenie pedagogiczne.

  • Do grupy IV - pracuje tu 4 wychowawców z wykształceniem wyższym pedagogicznym.

Dzieci przyjmowane są o różnych porach dnia. Może to być w godzinach porannych do godz. popołudniowych. Długość pobytu dziecka określają rodzice, nie może ono być dłuższe niż 10 godz. dziennie.

Przez cały rok, a zwłaszcza w okresie adaptacyjnym rodzic zawsze może u nas spędzić czas ze swoim dzieckiem. Jesteśmy otwarci na wizyty rodziców, ponieważ rozumiemy, że pozwalają one na uspokojenie emocji związanych ze żłobkiem i pozostawienie dziecka pod naszą opieką bez obaw.

Godziny odbioru dzieci również ustalone są przez rodziców, nie później jednak niż do 1715 (w nagłych wypadkach po uprzednim poinformowaniu telefonicznym, rodzic może odebrać dziecko po upływie ustalonego czasu).

Dzieci mogą być odbierane ze żłobka przez osoby upoważnione (nazwiska tych osób wpisane są w kartę) i pełnoletnie. W momencie, kiedy rodzic przychodzi po dziecko wychowawca udziela mu wszelkich informacji o pobycie dziecka w żłobku, chyba że dziecko zachowało się w danym dniu niewłaściwie, to taka rozmowa przebiega bez obecności malucha.