Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 20

ul. Wioślarska 27 Łódź 94-036

Kierownik Żłobka: po. Luiza Krakowiak

e-mail: kierownik.zlobek20@mzz.lodz.pl

tel:. 42 686-47-93, 515-062-484