Aktualności

W Żłobku realizowane są zajęcia dodatkowe:

·         rytmiczno- muzyczne (raz w tygodniu),

·         Warsztaty Teatralne (raz w miesiącu),

·         Audycje Muzyczne pokaz instrumentów oraz inscenizacje z udziałem dzieci (raz w miesiącu).