Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 28

Al. Wyszyńskiego 102 Łódź 94-050

Kierownik Żłobka: Marta Świderek

e-mail: kierownik.zlobek28@mzz.lodz.pl

tel:. 42 686-68-54, 515-062-492