Dla rodziców

       Żłobek Nr 30 w Łodzi mieści się w dawnej willi Teodora Tietzena wybudowanej na zapleczu fabryki włókienniczej. W 1888 roku T.Tietzen kupił działkę u zbiegu ulic Łąkowej i Andrzeja Struga, na której wybudował fabrykę oraz rezydencję. Jego sąsiadem był Franciszek Kidermann / właściciel fabryki włókienniczej – obecnie Zakłady Przemysłu Cukierniczego Unitop Optima /, z którego córką Emilią T.Tietzen się ożenił. Fabrykant był właścicielem obiektu do swojej śmierci w 1945 roku. Po wojnie, fabryka T. Tietzena została upaństwowiona, wydzielono działkę, która zamknęła dojazd na teren fabryki. W dawnej siedzibie fabrykanta/około 1946 roku/ umieszczono przyfabryczny żłobek dla dzieci pracowników Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego i kolejnych następców byłej fabryki T. Tietzena- ostatnio RenaCord .W latach dziewięćdziesiątych XX wieku przeprowadzono komunalizację i willa przeszła pod Zarząd Administracji dzielnicy Łódź-Polesie. Od 1991 roku został utworzony MZŻ w Łodzi , którego częścią składową stał się żłobek przy ulicy Łąkowej 1. Figurował pod numerem 52, by w 1999 roku, po reorganizacji żłobków, otrzymać obecny numer- 30. Żłobek nr 30 jest jedną z trzydziestu dwóch placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi / MZŻ w Łodzi/ , z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Zachodniej 55 a. MZŻ w Łodzi jest samorządową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Podmiotem, który utworzył MZŻ w Łodzi jest Miasto Łódź. Obszar działania MZŻ w Łodzi obejmuje teren Miasta Łodzi.

Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną dla dzieci od ukończenia 1 roku do 3 lat. Sposób realizacji zadań żłobka określa projekt pedagogiczny „Towarzyszenie dziecku i jego rodzinie w żłobku nr 30”.

Podstawowe akty prawne obowiązujące w placówce:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011roku,

 • Statut Miejskiego Zespołu Żłobków,

 • Regulamin Organizacyjny Żłobka,

 • Regulamin Porządkowy Żłobka,

 • Regulamin Rady Rodziców.

Zapisy do żłobka:

 • podstawowa rekrutacja dzieci do żłobka ma miejsce każdego roku w kwietniu;

 • dziecko do żłobka można zapisać przez cały rok. O przyjęciu dziecka do żłobka decydują wolne miejsca w placówce, w określonych grupach wiekowych.

 • podstawą zapisu dziecka do żłobka jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka u kierownika placówki

Zajęcia dodatkowe opłacane z funduszu Rady Rodziców:

- rytmika

- zabawy umuzykalniające ,

- spektakle teatralne

- spotkania z filharmonią

- dogoterapia

Zajęcia opłacane indywidualnie przez rodziców/opiekunów:

 • język angielski

Na czas pandemii zostają zawieszone:

 • zajęcia dodatkowe

 • zebrania z rodzicami i rady rodziców

 • uroczystości

 • konsultacje indywidualne

 • sesje fotograficzne

Godziny otwarcia żłobka:

Żłobek czynny jest w godzinach 6.00-17.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni

świątecznych)

Ramowy rozkład dnia w żlobku:

600 – 800 - przyjmowanie dzieci – zabawy swobodne

800 – 900 - śniadanie

900 – 1000 - zabawy z dziećmi

1000 – 1015 - drugie śniadanie

1015 – 1100 - zabawy z dziećmi

1100 – 1200 - przygotowanie do obiadu – obiad

1200 – 1400 - leżakowanie

1430 – 1500 - podwieczorek

1500 – 1700 - zabawy swobodne i odbiór dzieci

Termin płatności:

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej

(przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie:

43 1240 1037 1111 0011 0912 3032

Numer rachunku bankowego fundusz Rady Rodziców

89 1560 0013 2006 7759 6000 0001