Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 30

ul. Łąkowa 1 Łódź 90-562

Kierownik Żłobka: Marzena Glajcher

e-mail: kierownik.zlobek30@mzz.lodz.pl

tel:. 42 636-93-67, 515-062-494