Program uruchamiania żłobków od 18.05.2020r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie  informujemy, że od dnia:

18.05.2020 r. uruchamiamy żłobek:

  • Żłobek Nr 31 Łódź ul. Sienkiewicza 108

25.05.2020 r. uruchamiamy żłobki:

  • Żłobek Nr 3 Łódź, ul.Warneńczyka 5/17
  • Żłobek Nr 6 Łódź, ul.Elsnera 12
  • Żłobek Nr 10  Łódź, ul.Karolewska 70/76
  • Żłobek Nr 21 Łódź, ul. Marusarzówny 9
  • Żłobek Nr 22 Łódź, ul.Lelewela 11
  • Żłobek Nr 25 Łódź, ul.Odyńca 35

Po uzyskaniu kompletnych wyników  badań pracowników, zostaną uruchomione pozostałe żłobki.

Informacje o terminie otwierania poszczególnych placówek będą umieszczane na naszej stronie internetowej i dostępne również u kierowników żłobków.