Aktualności

Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające.

Rytmika - raz w tygodniu, spotkania z filharmonią i teatrem - raz w miesiącu.

Godziny otwarcia żłobka:

600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

89 1560 0013 2006 3850 5000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

13 1560 0013 2006 8304 6000 0001