Aktualności

17.08.2020 r.

Podstawowe zasady organizacji opieki nad dziećmi w żłobku

zgodne z wytycznymi GIS

dostępne są na głównej stronie internetowej

w zakładce Program Uruchamiania Żłobków.

Do żłobka przyjmujemy dzieci w wieku od 1 r.ż. do 3 r.ż.

Ilość miejsc : 60 w podziale na 2 grupy rozwojowe.

Godziny otwarcia żłobka : 6:00 – 17:00 pn.-pt. ( z wyłączeniem dni świątecznych).

Termin odpłatności za żłobek

z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca

(numery kont zawarte w umowie).