zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-01-07

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/T/262/14/09

Treść:

 

Numer sprawy : MZZ/T/262/14/09

                                                                                                        Łódź, dnia 07 stycznia 2010

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 444502 z dnia 29.11.2009r)


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

 

Batorski i Wspólnicy sp.j.

Józefin 40

97-225 Ujazd

za cenę z vat - 39 162,00 zł - 100 pkt

 

Ofertę złożyła również firma:


Oferta 1:

DA-MO sp.j.

Dałkowska - Modzelewski

99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e

za cenę z vat -  43 371,00 zł - 90 pkt

Załączniki:

::
::
::
::
::