zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-10-28

Nazwa: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MZŻ/A/262/6/10

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/6/10

BZP NR   304493 - 2010 data zamieszczenia 28 października 2010 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że  w wyniku przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego została zawarta umowa z firmą:

 „JOGO"

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

ul. Omłotowa 12, 94-251 Łódź

za cenę z VAT 266 558,39 zł  - 100 pkt.

Załączniki:

::
::
::
::
::