zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-10

Nazwa: Ogłoszenie o wyniku postępowania MZŻ/A/262/13/09

Treść:

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/13/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

      Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że przetarg  nieograniczony na dostawę  świeżego mięsa  i produktów mięsnych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi  został unieważniony na podstawie  Art.93 ustęp 1 pkt 1  ustawy pzp  - nie złożono żadnej oferty.

Załączniki:

::
::
::
::
::