zielony
mis
gwiazda

2011-08-17 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniai gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji kotłowni i węzłów cieplnych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/13/10

2011-08-17 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku w zakresie instalacji elektrycznych oraz wykonanie prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/13/10

2011-08-05 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach żłobka nr 27 i żłobka nr 28 nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/6/11

2011-06-29 Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/4A/11

2011-06-17 Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/4/11

2011-06-07 Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ/T /262/ 8/11

2011-05-26 Postępowanie w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi w budynkach żłobków nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/5/11; Numer sprawy: MZŻ/T/262/7/11

2011-04-22 1. Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach żłobków MZZ/T/262/6/11

2011-03-30 Zapytanie o cenę na dostawę na środków czystościowych do 30 żłobków i administracji MZŻ

2011-03-14 Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynkach żłobków MZŻ/T/262/5/11

2011-02-11 Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ/T /262/ 4 /11

2011-02-02 Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 29 obiektów /35 punktów poboru/ Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ/T/262/3/11

2011-02-02 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/T/262/2/11

2011-01-26 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych oraz miodu naturalnego do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/1/11

2011-01-18 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7 MZZ/T/262/1/11

2010-11-23 Przetarg nieograniczony na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2011 roku, podzielonych na trzy zadania MZŻ/T/262/13/10

2010-11-10 Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę pieczywa do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego MZŻ/A/262/9A/10

2010-10-19 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego MZŻ/A/262/10/10

2010-10-18 Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę pieczywa do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego MZŻ/A/262/9/10

2010-10-18 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego MZŻ/A/262/7A/10

2010-10-14 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego MZŻ/A/262/5A/10

2010-10-06 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę różnych artykułów spożywczych, produktów dla niemowląt i pieczywa do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego. MZŻ/A/262/8/10

2010-10-06 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego MZŻ/A/262/5/10

2010-10-06 Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 193 000 euro na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego. MZŻ/A/262/6/10

2010-10-06 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego. MZŻ/A/262/7/10

2010-08-26 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7 nr MZŻ/T/262/ 12 /10

2010-08-13 Przetarg nieograniczony na monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2013 r. oraz montaż czujek i modułów rozszerzających MZŻ/T/262/11/10

2010-08-10 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na wymianę części okien drewnianych na okna z pcv w budynku żłobka nr 21 przy ul. Marusarzówny 9 w Łodzi nie ujęte w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/7/10 ; MZŻ/T/262/10/10

2010-08-04 Przetarg nieograniczony na monitorowanie, konserwowanie systemów alarmowych i konwojowanie wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2013r. oraz montaż czujek i modułów rozszerzających MZŻ/T /262/8/10

2010-07-14 Przetarg nieograniczony na wymianę części okien i drzwi w budynku żłobka nr 21 przy ul. Marusarzówny 9 w Łodzi MZŻ/T/262/7/10

2010-06-28 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na przebudowę pomieszczeń kuchni wraz z dostawą urządzeń gastronomicznych w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 MZŻ/T/262/6/10

2010-06-23 2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych, kapusty i ogórków przetworzonych oraz przetworów owocowych i warzywnych do zlokalizowanych na terenie Łodzi 29 żłobków Zamawiającego Nr MZŻ/A/262/3/10

2010-05-26 Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków MZŻ w Łodzi MZŻ/T/262/5/10

2010-05-17 Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń kuchni wraz z dostawą urzędzeń gastronomicznych w budynku żłobka przy ul. Starorudzkiej 5/7 MZŻ/T/262/4/10

2010-03-31 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi zewnętrznych drewnianych na okna i drzwi z pcv w budynkach żłobków na terenie Łodzi MZŻ/T/262/3/10

2010-03-10 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/1B/10

2010-03-04 Zapytanie o cenę na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji MZŻ

2010-03-02 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/1A/10

2010-02-17 Zamówienie z wolnej ręki na sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego dla 27 obiektów na terenie Łodzi w okresie czterech lat

2010-02-11 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/1/10

2010-02-01 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych MZŻ/T/262/1/010

2010-01-27 Zamówienie z wolnej ręki na dostawę wody i odprowadzenie ścieków MZŻ/T/262/15/09

2009-12-29 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 ul. Starorudzka nr 5/7 MZŻ/T/262/14/09

2009-12-09 Zamówienie z wolnej ręki na dostawę mebli dziecięcych wraz z montażem dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

2009-11-30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montażem dla administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi ul. Zachodnia 55a mzz/t/262/12/09

2009-11-25 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/16/09

2009-11-25 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę pieczywa do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/15B/09

2009-11-24 Usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ na terenie Łodzi w 2010 roku podzielonych na trzy zadania MZŻ/T/262/11/09

2009-11-18 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę kiszonek do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/14B/09

2009-11-12 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę pieczywa do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/15A/09

2009-11-10 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę kiszonek do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/14A/09

2009-11-10 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/13A/09

2009-11-10 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę świeżych warzyw i owoców do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/12A/09

2009-10-26 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/13/09

2009-10-26 Przetarg nieograniczony na dostawę mrożonek owocowych i warzywnych oraz kiszonek do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/14/09

2009-10-26 Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów spożywczych, produktów dla niemowląt i pieczywa do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/15/2009

2009-10-26 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę świeżych warzyw i owoców do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi Nr MZZ/A/262/12/09

2009-10-01 dostawa energii cieplnej dla 22 obiektów mzz/t/262/8/09

2009-09-28 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę świeżego mleka i produktów mleczarskich

2009-09-08 MZŻ/T /262/ 10 /09 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 ul. Starorudzka nr 5/7

2009-07-17 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli wraz z montażem dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

2009-07-14 Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na uzupełnijące roboty budowlane w żłobku nr 7 nie ujęte w zamówieniu podstawowym

2009-06-30 Zamówienie z wolnej ręki na dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi

2009-06-18 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontowych prac ogólnobudowlanych w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej nr 55a MZŻ/T/262/7/09

2009-06-05 Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZZ/T/262/6/09

2009-05-21 Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów spożywczych, pieczywa do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/9A/2009

2009-05-21 Przetarg nieograniczony na dostawę przetworów owocowych i warzywnych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/8A/2009

2009-05-21 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/7A/2009

2009-05-12 Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11/13 realizowana w ramach „Poprawy bazy technicznej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi” MZŻ/T/262/5/09

2009-05-05 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego pieczywa do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/9/09

2009-05-05 Przetarg nieograniczony na dostawę przetworów owocowych i warzywnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/8/09

2009-05-05 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/7/2009

2009-05-05

2009-04-06 Zapytanie o cenę o wartości szacunkowej poniżej 206 000 EUR na dostawę środków czystościowych do 30 żłobków i administracji MZŻ w 2009 roku

2009-03-31 Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów spożywczych, pieczywa i produktów dla niemowląt dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi podzielona na trzy zadania MZŻ/A/262/5A/2009

2009-03-31 Przetarg nieograniczony na dostawa przetworów owocowych , warzywnych, kiszonek oraz mrożonek owocowych i warzywnych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi podzielona na trzy zadania MZŻ/A/262/4A/2009

2009-03-31 Przetarg nieograniczony na dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/2A/2009

2009-03-31 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw i owoców dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/1A/2009

2009-03-05 Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów spożywczych, pieczywa i produktów dla niemowląt dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/5/2009

2009-03-05 Przetarg nieograniczony na dostawę przetworów owocowych, warzywnych, kiszonek oraz mrożonek owocowych i warzywnych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/4/2009

2009-03-05 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw i owoców dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/1/2009

2009-03-05 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/2/2009

2009-03-05 Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mleka i produktów mleczarskich dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/A/262/3/2009

2009-02-05 Sprzedaż urządzeń pralniczych Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

2009-01-29 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych w okresie 12 miesięcy wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ/T /262/ 4 /09

2009-01-21 Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług praliczych MZZ/T/262/3/09

2009-01-19 Zamówienie z wolnej ręki na dostawę oleju opałowego MZZ/T/262/2/09

2009-01-06 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na dostawę oleju opałowego MZŻ/T/262/1/09

::
::
::
::
::