Bezpłatne, ciepłe posiłki dla większej liczby uczniów i przedszkolaków

O 300 zł na osobę w rodzinie zostało podniesione kryterium dochodowe umożliwiające skorzystanie dzieciom z darmowych, ciepłych posiłków w szkołach i przedszkolach. Bezpłatny obiad, a w przypadku przedszkolaków - wyżywienie podczas pobytu w placówce, przysługuje obecnie dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.200 zł (w ubiegłym roku dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekraczać 900 zł). Łódzcy rodzice, którzy chcieliby, by ich dzieci korzystały z tego typu darmowych posiłków, powinni zgłosić się w tej sprawie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Tego typu wsparcie jest przyznawane każdej uprawnionej do niego rodzinie.

https://www.pexels.com

Nieodpłatne dożywianie łódzkich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego o nazwie „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego – osłonowego.

- Wprowadzone zmiany umożliwiają, by ze wsparcia w formie darmowego posiłku skorzystało więcej małych łodzian wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej– mówi Elżbieta Jaszczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. pomocy środowiskowej. – A nikogo nie trzeba zapewne przekonywać do tego, że odżywianie dzieci, w tym spożywany codziennie, ciepły posiłek ma ogromne znaczenie oraz wpływ na prawidłowy rozwój każdego dziecka, w tym ich kondycję fizyczną i psychiczną, a w konsekwencji także na ich wyniki w nauce.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy uczeń lub przedszkolak pochodzi z rodziny, w której wspomniana wysokość dochodów jest przekroczona, a dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola może zgłosić ten fakt do łódzkiego MOPS, który podejmie stosowne działania.

By dany uczeń lub przedszkolak mógł skorzystać z pomocy w postaci bezpłatnego posiłku, należy zgłosić się do jednego z piętnastu Punktów Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach MOPS w Łodzi na terenie całego miasta. Powinien być to Punkt znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziny zainteresowanej takim wsparciem. Wykaz wszystkich tego typu Punktów znajduje się na stronie internetowej: https://mops.uml.lodz.pl, w zakładce „Kontakt” (we wszystkich Punktach terenowi pracownicy socjalni są dostępni na miejscu od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz. 14; jeśli osoba poszukująca i potrzebująca wsparcia nie jest w stanie pojawić się w wymienionych wyżej godzinach, może skontaktować się z daną placówką telefonicznie w celu umówienia odpowiedniego terminu spotkania). Stosownych informacji w tym zakresie udzielają także trzy Wydziały Pracy Środowiskowej działające w ramach łódzkiego MOPS:

  • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 – dla Bałut oraz części Polesia.
  • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50, (42) 677 15 51, (42) 677 15 52, (42) 677 15 54 lub (42) 677 15 55 (wew. 30) – dla Śródmieścia oraz Widzewa.
  • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 (wew. 10) – dla Górnej oraz części Polesia.

Wszystkie trzy wyżej wymienione placówki funkcjonują w poniedziałki, środy, czwartki i w piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17 (w tych samych godzinach są dostępne także podane numery telefonów).

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Po zgłoszeniu dotyczącym potrzeby uzyskania pomocy pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z zainteresowaną rodziną, w ramach którego trzeba przedstawić m.in. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w danej rodzinie.

W całym ubiegłym roku ze wsparcia w formie posiłku skorzystało w sumie 1.929 łódzkich uczniów i przedszkolaków (w tym 69 zostało zgłoszonych przez dyrektorów placówek). Przygotowano dla nich prawie 201,5 tys. posiłków o łącznej wartości ponad 1,2 mln zł.

Realizacja całego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ubiegłym roku w Łodzi kosztowała w sumie nieco ponad 13,7 mln zł. W ramach programu są finansowane również – dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - posiłki w jadłodajniach i kuchniach społecznych ulokowanych w czterech różnych punktach w mieście (w 2022 r. z tego rodzaju wsparcia skorzystały 382 osoby, którym wydano w sumie prawie 97 tys. posiłków o łącznej wartości ponad 771 tys. zł), a także zasiłki celowe przyznawane na zakup posiłku lub żywności. Osoby samotnie gospodarujące mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, jeśli ich dochód nie przekracza obecnie 1.552 zł (przed zmianą kryterium dochodowego było to 1.164 zł).

Polecane aktualności

Pamięć o Marszałku

Tomasz Walczak / BRP

Z okazji przypadającej 12 maja 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty… więcej

Odebrano im dzieciństwo. Przywracamy im pamięć.

Tomasz Walczak / BRP

Narodowy Dzień Zwycięstwa - 8 maja to również Święto Dzieci Wojny. W Łodzi, przed Pomnikiem… więcej

Witaj Maj, piękny Maj

Andrzej Janecki / BAM

Mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny w bazylice archikatedralnej rozpoczęły się wojewódzkie… więcej

Wiwat Biało-Czerwona!

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

Marsz ze 123-metrową flagą Polski uświetnił obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.… więcej

10. rocznica kanonizacji Papieża-Polaka

Patryk Wacławiak / BAM

W 10. rocznicę kanonizacji Świętego Jana Pawła II – pamiętamy o Honorowym Obywatelu Miasta Łodzi.… więcej