Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mzz.lodz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejski Zespół Żłobków w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących mzz.lodz.pl odpowiada: Specjalista do spraw Informatyki.
 • E-mail: informatyk@mzz.lodz.pl
 • Telefon: 42 632 23 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek nr 1, ul. Sienkiewicza 9

Siedziba znajduje się na pierwszym piętrze. Żłobek posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 2, ul. Chrobrego 16

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 4, ul. Inowrocławska 5a

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 5, ul. Świetlana 11/15

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 6, ul. Elsnera 12

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 8, ul. Starorudzka 5/7

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 9, ul. Kmicica 5 (obiekt parterowy)

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posadzki antypoślizgowe, parking dla niepełnosprawnych, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 11, ul. Wierzbowa 13

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 12, ul. Tokarzewskiego 53

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 13, ul. Rogozińskiego 2

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 14, ul. Pawia 20

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 15, ul. Wapienna 29

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 16 i budynek administracji MZŻ, ul. Zachodnia 55A

Budynek posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Żłobków znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Żłobek nr 17, ul. Siarczana 11

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 18, al. Harcerzy Zatorowców 4

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 19, ul. Tatrzańska 118

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 20, ul. Wioślarska 27

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 21, ul. Marusarzówny 9

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 22, ul. Lelewela 11

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 23, ul. Tatrzańska 27/29

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 24, ul. Rydzowa 7

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 25, ul. Odyńca 35

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 26, ul. Sprinterów 11

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 27, ul. Franciszkańska 167/171

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 28, al.Wyszyńskiego 102

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 29, ul. Gogola 9

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 30, ul. Łąkowa 1

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 31, ul. Sienkiewicza 108

posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, posadzki antypoślizgowe, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Żłobek nr 32 , ul. Jugosłowiańska 6 (obiekt parterowy)

Posiada: wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń, pochylnię (podjazd) ułatwiającą wejście do budynku, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posadzki antypoślizgowe, parking dla niepełnosprawnych, dostęp dla osoby korzystającej z psa asystującego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetow mzz.lodz.pl zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W MIEJSKIM ZESPOLE ŻŁOBKÓW W ŁODZI