Europejski Zielony Ład. Czy mamy szanse na unijne fundusze aby walczyć ze zmianami klimatycznymi?

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska reprezentowała 12 największych polskich miast w Brukseli na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów. W imieniu Unii Metropolii Polskich Hanna Zdanowska zaapelowała, by w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, powstał również program operacyjny, z którego środki byłyby przekazywane bezpośrednio miastom i samorządom.

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska uczestniczyła w pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, gdzie reprezentowała Unię Metropolii Polskich. Tematem rozmów była nowa inicjatywa Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład. Inicjatywa dotyczy przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom zmian klimatycznych.

- Zależy nam bardzo, by środki przeznaczone na ten cel były również dedykowane bezpośrednio miastom, a nie tylko dzielone pomiędzy poszczególne państwa i rządy. W Brukseli, w imieniu Unii Metropolii Polskich apelowałam o stworzenie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, programu operacyjnego dedykowanego bezpośrednio miastom. To na miastach i lokalnych władzach będzie spoczywał ciężar transformacji i zapewnienia warunków do normalnego życia mieszkańcom – powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Podczas posiedzenia Komitetu Regionów powołano m.in. doraźną komisję, która będzie zajmowała się Europejskim Zielonym Ładem. Jej członkiem, jako jedyna reprezentantka Polski, została prezydent Hanna Zdanowska. – Będę zabiegała, aby Europejski Zielony Ład stał się skutecznym i dostępnym dla Polaków narzędziem do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu oraz łagodzenia skutków transformacji, przez jaką będą musiały przejść nasze społeczeństwa – dodaje prezydent Łodzi.

W ramach Unii Metropolii Polskich prezydent Hanna Zdanowska została szefową zespołu, który opracował tzw. ekostrategię dla samorządów. To zbiór zadań realizowanych w największych polskich miastach, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, dzięki którym w wymiarze lokalnym udaje się przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Prezydent Hanna Zdanowska mówi: – Zależy nam, aby nie skończyło się tylko na katalogu dobrych praktyk. Dlatego przygotowujemy projekty aktów prawnych, które skierujemy do naszego parlamentu.

Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ, mówi: - Jako Unia Metropolii Polskich podkreślamy potrzebę zmiany obowiązujących regulacji prawnych. Np. konieczna jest zmiana zasad redystrybucji opłat środowiskowych, czy sposobu naliczania opłat za wycinkę drzew, która obecnie uzależniona jest tylko od gatunku i wieku drzewa, a zupełnie nie uwzględnia jego lokalizacji i roli w ekosystemie miasta. Niezbędnych zmian jest znacznie więcej. Po opracowaniu projektów Unia Metropolii Polskich przedłoży je rządowi i parlamentowi z nadzieją, że uda się nam skłonić rząd do skierowania większej uwagi na aspekty środowiskowe oraz by przystąpił do Europejskiego Zielonego Ładu.

Powiązane pliki

Polecane aktualności

Better Collective Poland otwiera biuro w Łodzi -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Better Collective Poland otwiera biuro w Łodzi

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Better Collective Poland, to część duńskiej marki BC, działającej w obszarze marketingu. Polska jest... więcej

Na Widzewie Kino Przytulne. Przenosi się do wyremontowanego Domu Kultury "502"

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ratujemy Kino Przytulne, które zostało wyrzucone z ŁDK. Z zupełnie nową ofertą przeniesie się do... więcej

Kolej Dużych Prędkości przetnie Złotno? Dlaczego rząd rezygnuje z tzw. południowego wariantu KDP?

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Rząd rezygnuje z południowego wariantu przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez Łódź i w zamian... więcej

Trwa akcja wymiany pieców. Wniosek na dofinansowanie trzeba złożyć do 31 marca

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Akcja wymiany starych pieców i palenisk na ekologiczne cieszy się coraz większym zainteresowaniem... więcej

Rozlicz PIT, wygraj pieniędzy plik. Już ponad milion złotych w łódzkim budżecie dzięki Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Wylosowano kolejnych zwycięzców tygodniowej nagrody Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi.... więcej