Miejski Zespół Żłobków

Zmiany w wypłacaniu świadczenia 500+ w Łodzi

Od 1.01.2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać jedynie elektronicznie – za pośrednictwem:

 • bankowości elektronicznej,
 • portalu Emp@tia
 • lub PUE ZUS.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez osobę uprawnioną.

 

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi będzie wypłacało świadczenia do końca okresu na jaki zostały przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca 2021 r. tj. do 31.05.2022 r.


Wnioski o jakie świadczenia można składać elektronicznie?

Drogą elektroniczną można ubiegać się o przyznanie:

 1. dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego za pośrednictwem:
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wnioski na adres skrytki:  /CSSwL/SkrytkaEPS
 2. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” za pośrednictwem:
  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia: gov.pl
 3. świadczenia wychowawczego (500+) za pośrednictwem:
  • systemów teleinformatycznych banków
  • portalu informacyjno-usługowego gov.pl
  • platformy usług elektronicznych ZUS: pl/pue

Polecane aktualności

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Łódź edu kul | „Przystań w Teatrze" najnowszy program Teatru Arlekin

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Mamy w Łodzi kilka teatrów. Wśród nich jest nieduży – ale wielce sprytny, Arlekin. I jak w commedia... więcej

Łódź edu kul | „Wszystkich kochać, nikogo nie oszczędzać. Całoroczne rozbudzanie empatii”.

Wydział Kultury

Pod tym hasłem zespół Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przygotował blisko 50 wydarzeń i... więcej

Łódź edu kul | warsztaty CHOREI i Fabryki Sztuki dla szkół

Wydział Kultury

Przez ostatnie cztery miesiące – od września do grudnia 2021 – artyści Teatru CHOREA i edukatorzy z... więcej

 - materiał Stowarzyszenia Topografie

Łódź edu kul | wyjątkowy audio przewodnik i film o ulicy Piotrkowskiej

Wydział Kultury

Być może nie wszyscy łodzianie jeszcze wiedza ale w najbliższych latach Łódź będzie obchodziła dwie... więcej