Miejski Zespół Żłobków

Środki na działania kulturalne w 2022 - sesja informacyjno-szkoleniowa

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkie Centrum Obywatelskie zapraszają 17 grudnia, w godz. 13.00-16.00 na spotkanie poświęcone tematyce otwartych konkursów ofert, pracowaniu metodą projektu i poprzez rezultaty, pozyskiwaniu środków finansowych, w szczególności na działania z obszaru kultury.

grafika do wydarzenia - Łódzkie Centrum Obywatelskie

Celem spotkania jest zwiększenie wiedzy organizacji pozarządowych i często współpracujących z nimi instytucji kultury na temat efektywnego i skutecznego pozyskiwania oraz racjonalnego wykorzystywania funduszy ze źródeł samorządowych, w tym z Urzędu Miasta Łodzi. Podczas spotkania zostanie położony nacisk na aspekty związane z rozliczaniem dotacji poprzez rezultaty oraz kompatybilnością rezultatów z tworzonymi przez organizacje projektami.

Program:

godz. 13.00-14.00

Jak planować możliwe do osiągnięcia rezultaty?

 1. Definiowanie i określanie rezultatów według wzoru formularza wniosku w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Realne dobieranie wskaźników realizacji zadań i źródeł monitorowania i weryfikacji.

Prowadzenie: Jacek Jędrzejczak, prezes Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. Od ponad 15 lat koordynator i realizator projektów pochodzących ze środków krajowych i międzynarodowych. Członek RPP, asesor w konkursach grantowych.

godz. 14.00-15.00

Ujęcie prawne i formalne w kwestii realizacji zadań publicznych, ich raportowania i rozliczania dotacji.

 1. Rozliczanie przez rezultaty – co to w praktyce oznacza dla obu stron.
 2. Pobieranie opłat od uczestników zadań – kwestie formalne.
 3. Umowy cywilno-prawne – kiedy zlecenie, kiedy dzieło i jak je rozliczać?

 

Prowadzenie: Łukasz Waszak - na co dzień związany z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, prawnik, specjalista ds. współpracy samorządu z trzecim sektorem, członek Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego przy Prezydent Miasta Łodzi. 

godz. 15.00-16.00

Prezentacja regulaminu otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 ogłaszanego przez Wydział Kultury UMŁ.

 1. Priorytety, zadania i oczekiwane rezultaty.
 2. Aspekty formalne składania ofert.
 3. Zapewnienie dostępności wydarzeń i działań.

Prowadzenie:

Paulina Pajor – kulturoznawczyni, koordynatorka projektów kulturalnych. Od ponad 10 lat związana z łódzkim sektorem organizacji pozarządowych jako organizatorka i współorganizatorka wydarzeń kulturalnych, szczególnie z zakresu filmu. Od 2020 roku pracuje w zespole ds. mecenatu kultury Wydziału Kultury UMŁ.

Jolanta Sławińska-Ryszka – kulturoznawczyni, menedżerka kultury. Od ponad 18 lat zawodowo związana z sektorem kultury w Łodzi. Od 2016 roku pracuje w Wydziale Kultury UMŁ, gdzie koordynuje pracę zespołu ds. mecenatu kultury oraz współpracuje przy wdrażaniu łódzkiego Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej. Od 2020 roku jest Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. edukacji kulturalnej.

Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM. Osoby, które zapiszą się na spotkanie, otrzymają zapis nagrania z niego - możliwy jest zatem udział bezpośredni, jak i obejrzenie relacji.

Rejestracja i zapisy: https://forms.gle/ipJBw3M93JF31BLH6  do 16.12 godz. 16

Informacje i pytania: fundacja.ferso@gmail.com

Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego” jest współfinansowane ze środków Miasta Łódź.

Polecane aktualności

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Łódź edu kul | „Przystań w Teatrze" najnowszy program Teatru Arlekin

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Mamy w Łodzi kilka teatrów. Wśród nich jest nieduży – ale wielce sprytny, Arlekin. I jak w commedia... więcej

Łódź edu kul | „Wszystkich kochać, nikogo nie oszczędzać. Całoroczne rozbudzanie empatii”.

Wydział Kultury

Pod tym hasłem zespół Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przygotował blisko 50 wydarzeń i... więcej

Łódź edu kul | warsztaty CHOREI i Fabryki Sztuki dla szkół

Wydział Kultury

Przez ostatnie cztery miesiące – od września do grudnia 2021 – artyści Teatru CHOREA i edukatorzy z... więcej

 - materiał Stowarzyszenia Topografie

Łódź edu kul | wyjątkowy audio przewodnik i film o ulicy Piotrkowskiej

Wydział Kultury

Być może nie wszyscy łodzianie jeszcze wiedza ale w najbliższych latach Łódź będzie obchodziła dwie... więcej