Dyrekcja

Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
Dyrektor Halina Mazur 42 632 23 61 wew 20
Z-ca Dyrektora Krystian Wolnicki 42 632 23 61 wew 23
Główny Księgowy Małgorzata Kazimierczak 42 632 23 61 wew 24

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi przyjmuje pracowników w ramach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 12.00 do 14.30


Metryka strony i historia zmian