Sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.53.2021.Ż

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi - MZŻ.263.45.2021.T

Dostawa środków do ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.44.2021.A

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego dla żłobków MZŻ w Łodzi - MZŻ.263.42.2021.A

Dostawa środków higienicznych i gospodarczych do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.32.2021.A

Jednorazowa dostawa naturalnej wody mineralnej do 32 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.27.2021.Ż

Dostawa środków czystości, higienicznych i artykułów gospodarczych do 32 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ MZŻ.263.22.2021.A

Dostawa środków czystości, higienicznych i artykułów gospodarczych do 32 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ MZŻ.263.15.2021.A

Wywóz odpadów zielonych, pobudowlanych i wielkogabarytowych w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2021 r. - MZŻ.263.19.2021.A

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych do administracji MZŻ w Łodzi - MZŻ.263.17.2021.I

dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MZŻ w Łodzi - MZŻ.263.11.2021.B

Sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.6.2021.Ż

Sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.5.2021.Ż

Sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.4.2021.Ż

DOSTAWA DO ŻŁOBKA NR 8 MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W ŁODZI DO 15 TYSIĘCY LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO MZŻ.AT.263.51.2020

Świadczenie usług medycznych w 2021 roku MZŻ.B.263.3.2020

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.AT.263.43.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA WODY ŹRÓDLANEJ DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.263.8.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA RYB MROŻONYCH ORAZ PRZETWORÓW RYBNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.263.7.2020

Świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.AT.263.39.2020

Uporządkowanie terenu wokół żłobka nr 16 przy ul.Zachodniej 55a. MZZ.AT.263.38.2020

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LODZI ZNAK SPRAWY MZŻ.AT.263.36.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA MIODU NATURALNEGO DO 32 ŻŁOBKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ŁODZI. ZNAK SPRAWY MZŻ.Ż.263.6.2020

DOSTAWA DO ŻŁOBKA NR 8 MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W ŁODZI DO 15 TYSIĘCY LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO MZŻ.AT.263.34.2020

Dostawa do administracji MZŻ w Łodzi nowego pakietu Microsoft OfficeStd 2019 SNGL OLP Acdmc Kod Producenta: 021-10597 Pakiet aplikacji biurowych w wersji Standard. – 60 szt. Microsoft OEM Windows 10 Pro PL x64 DVD Kod Producenta FQC-08918

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla 440 pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Znak sprawy MZŻ.B.263.2.2020

Dostawa do administracji MZŻ w Łodzi nowego pakietu Microsoft Office Acdmc 2019 PL , nowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Pro 10 Acdmc Znak sprawy MZŻ.I.263.10.2020

Jednorazowa dostawa naturalnej wody mineralnej do 32 żłobków i Administracji MZŻ. Znak sprawy MZŻ.Ż.263.5.2020

Sukcesywna dostawa wody źródlanej do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. Znak sprawy MZŻ.Ż.263.4.2020


Metryka strony i historia zmian