Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom i osobom dorosłym MZŻ.263.39.2022.B

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji wielokulturowych dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.36.2022.A

Dostawa laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w ramach realizacji zadania pn. zakup komputerów z oprogramowaniem do tłumaczenia co najmniej polsko- ukraińskiego i angielsko-polskiego (UNICEF) MZŻ.263.33.2022.I

Sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.10.2022.Ż

Sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.9.2022.Ż

Sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.8.2022.Ż

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ.263.65.2021.Ż

Sukcesywna dostawa ryb mrożonych i przetworów rybnych do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi MZŻ.263.63.2021.Ż

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.60.2021.T

Sukcesywna dostawa miodu naturalnego do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.53.2021.Ż

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 15 000 litrów do żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi - MZŻ.263.45.2021.T

Dostawa środków do ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.44.2021.A

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego dla żłobków MZŻ w Łodzi - MZŻ.263.42.2021.A

Dostawa środków higienicznych i gospodarczych do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.32.2021.A

Jednorazowa dostawa naturalnej wody mineralnej do 32 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.263.27.2021.Ż

Dostawa środków czystości, higienicznych i artykułów gospodarczych do 32 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ MZŻ.263.22.2021.A

Dostawa środków czystości, higienicznych i artykułów gospodarczych do 32 żłobków i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ MZŻ.263.15.2021.A

Wywóz odpadów zielonych, pobudowlanych i wielkogabarytowych w kontenerach ze żłobków MZŻ w Łodzi w 2021 r. - MZŻ.263.19.2021.A

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych do administracji MZŻ w Łodzi - MZŻ.263.17.2021.I

dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MZŻ w Łodzi - MZŻ.263.11.2021.B

Sukcesywna dostawa olei i tłuszczy roślinnych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.6.2021.Ż

Sukcesywna dostawa produktów zbożowych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.5.2021.Ż

Sukcesywna dostawa jaj kurzych i jaj przepiórczych świeżych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.263.4.2021.Ż


Metryka strony i historia zmian