MZŻ.262.16.2023.Ż SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI

MZŻ.262.15.2023.T - Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 24 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

MZŻ.262.14.2023.Ż Sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.13.2023.Ż

MZŻ.262.12.2023.Ż SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.11.2023.Ż

Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.10.2023.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.8.2023.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.7.2023.Ż

MZŻ.262.6.2023.Ż Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi

MZŻ.262.5.2023.T - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskichi ciastkarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.1.2023.Ż

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla 28 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023

usuwaniu usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi - MZŻ.262.24.2022.T

Dostawa oleju opałowego lekkiego do żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi MZŻ.262.22.2022.T

Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.19.2022.Ż

Sukcesywna dostawa świezych warzyw i owoców do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.20.2022.Ż

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy w podziale na części MZŻ.262.21.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.18.2022.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.17.2022.Ż

Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 24 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. - MZŻ.262.16.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.15.2022.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.13.2022.Ż

Poprawa bazy technicznej budynku żłobka nr 19 przy ul. Tatrzańskiej 118 w Łodzi - MZŻ.262.14.2022.T

Roboty budowlane w żłobkach nr 19 i 6 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.262.12.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.11.2022.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.9.2022.Ż

Termomodernizacja budynku żłobka nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi - MZŻ.262.10.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.8.2022.Ż

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.7.2022.T

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.6.2022.T (unieważniony)

Poprawa bazy technicznej żłobków (żł. 7 i 28) - MZŻ.262.4.2022.T

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie 01.02.2022 do 31.03.2022 MZŻ.262.2.2022.T

MŻŻ.262.3.2022.Ż sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.1.2022.T


Metryka strony i historia zmian