MZŻ.262.12.2023.Ż SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.11.2023.Ż

Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.10.2023.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.8.2023.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.7.2023.Ż

MZŻ.262.6.2023.Ż Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi

MZŻ.262.5.2023.T - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskichi ciastkarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.1.2023.Ż

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla 28 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023

usuwaniu usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi - MZŻ.262.24.2022.T

Dostawa oleju opałowego lekkiego do żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi MZŻ.262.22.2022.T

Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.19.2022.Ż

Sukcesywna dostawa świezych warzyw i owoców do 32 żłobków na terenie Łodzi MZŻ.262.20.2022.Ż

Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ w Łodzi w okresie 12 miesięcy w podziale na części MZŻ.262.21.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.18.2022.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.17.2022.Ż

Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 24 obiektów MZŻ w Łodzi w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. - MZŻ.262.16.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.15.2022.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.13.2022.Ż

Poprawa bazy technicznej budynku żłobka nr 19 przy ul. Tatrzańskiej 118 w Łodzi - MZŻ.262.14.2022.T

Roboty budowlane w żłobkach nr 19 i 6 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - MZŻ.262.12.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI MZŻ.262.11.2022.Ż

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.9.2022.Ż

Termomodernizacja budynku żłobka nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi - MZŻ.262.10.2022.T

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI MZŻ.262.8.2022.Ż

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.7.2022.T

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.6.2022.T (unieważniony)

Poprawa bazy technicznej żłobków (żł. 7 i 28) - MZŻ.262.4.2022.T

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w okresie 01.02.2022 do 31.03.2022 MZŻ.262.2.2022.T

MŻŻ.262.3.2022.Ż sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do 32 żłobków na terenie Łodzi.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi MZŻ.262.1.2022.T


Metryka strony i historia zmian