Dla rodziców

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 17.30.

Nasz żłobek przyjmuje dzieci w wieku od roku do trzech lat.

Dzieci uczęszczają do trzech grup:

  • do grupy pierwszej przyjmujemy dzieci w wieku od 12 do 18 miesięcy,
  • grupa druga przyjmuje dzieci w wieku od 19 do 26 miesięcy,  
  • w trzeciej grupie znajdują miejsce dzieci najstarsze.

Naszą kadrę stanowią wychowawcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Szczególną uwagę przywiązujemy do tworzenia dobrej atmosfery i serdecznych relacji z podopiecznymi. Towarzyszymy dzieciom w ich rozwoju nie wymuszając jego kierunku. 

Ważnym elementem naszej pracy jest uważne obserwowanie dzieci w celu lepszego ich rozumienia, rozpoznawania potrzeb, możliwości i zainteresowań.

Dzieci mają swobodny dostęp do zabawek i różnorodnych sprzętów co daje im możliwość podejmowania zabaw spontanicznych, organizowanych według własnego pomysłu. Uczestniczymy w nich na ich wyraźną prośbę.

Obok zabaw swobodnych przygotowujemy szeroki wachlarz zabaw inspirowanych, które stanowią propozycję/zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu w sposób rozwijający i ciekawy.

Posiadamy ogródek – jeśli pogoda dopisuje, bawimy się na świeżym powietrzu.

Posiłki przygotowywane są w kuchni żłobka. Żywimy dzieci zgodnie z zaleceniami specjalistów.